Nádvoří Augustiniánského kláštera v Brně. Zde bylo shromážděno přes 20 tisíc brněnských Němců.

Nádvoří Augustiniánského kláštera v Brně. Zde bylo shromážděno přes 20 tisíc brněnských Němců.