Činnost

Plán akcí na rok 2022/2023

11.02. - 13.02.2022 Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Ústí nad Labem (SAG)

18.02. - 19.02.2022 Zasedání předsednictva SAG/AG

od 01.05.2022 Výstava Svědectví lidskosti v Českých Budějovicích

Květen 2021 Sympozium AG Brno

22.07 - 24.07.2022 Meeting Brno Festival

25.5 - 29.5 Katolické dny 2022 ve Stuttgartu

10.02. - 12.02.2023 Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Olomouci (SAG)

10.02. - 12.02.2023 Federální výkonný výbor v Praze

březen 2023 Regionální konference online

31.03. - 02.04.2023 XXXI. brněnské sympozium "Dialog uprostřed Evropy".

05.04. - 10.04.2023 Dny kultury a setkávání Velikonoční dny v Eglofs (IB)

duben 2023 Česko-německý kulturní týden "Rohrer Sommer" (IB)

29.04. - 01.05.2023 Rohrské fórum Společenství mladých Ackermannů (JAG)

26.05. - 28.05.2023 Sudetoněmecký den

červen 2023 Federální výkonný výbor online

červen 2023 Workshop pro zaměstnance na plný úvazek v Mnichově

Červen 2023 Festival Meeting Brno s poutí smíření

03.08. - 06.08.2023 Dny setkání v České republice

- Colloquia Ustensia, kurz českého jazyka v Aussigu/Ústí nad Labem (IB)

- Studijní cesta do Aussigu (IB ve spolupráci s Adalbert-Stifter-Verein)

20.10. - 22.10.2023 Spolkový výkonný výbor v Mnichově

říjen 2023 Informační a setkávací víkend ve Schmochtitzu

Setkání Junge Ackermann-Gemeinde in Rohr (JAG) na konci roku


SAG: Sdružení Ackermann-Gemeinde

IB: Institutum Bohemicum

JAG: Sbor mladých Ackermannů


Další akce budou oznámeny v průběhu roku.


Náše plány činnosti s akcemi SAG a Spirály; akcemi, na kterých se organizačně spolupodílíme; akcemi, na kterých se podílí členové předsednictva SAG a akcemi, kterých se SAG prezentuje.

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů či reakce na aktuální dění. Rádi vaše zprávy otiskneme v příštích vydáních Informačního Listu.

Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudeto-německých křesťanů v letech 1938 - 1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu.