Činnost

Náše plány činnosti s akcemi SAG a Spirály; akcemi, na kterých se organizačně spolupodílíme; akcemi, na kterých se podílí členové předsednictva SAG a akcemi, kterých se SAG prezentuje.

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů či reakce na aktuální dění. Rádi vaše zprávy otiskneme v příštích vydáních Informačního Listu.

Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudeto-německých křesťanů v letech 1938 - 1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu.