Činnost

Plán akcí na rok 2021/2022

26. 7. - 1. 8. 2021    festival Meeting Brno 

1. 8. - 8. 8. 2021      Česko-německé setkání mládeže, Junge Aktion&Spirála SAG, Praha 

6. 8. 2021               Happening na Vltavě 

7. 8. 2021                Česko-německý piknik na Vyšehradě

8. 8. - 15. 8. 2021    Česko-německé setkání dětí a mládeže Plasto Fantasto, Waldmünchen

Od 1. 9. 2021           Realizace Edukačního projektu Svědkové lidskosti  

Od 1. 9. 2021           Příprava projektu "Panelové diskuze napříč Českou republikou"  

24. 9. - 26. 9. 2021 Podzimní setkání Spirály na téma "Mladiství Changemakers a aktivní občané"

Říjen 2021              Dny česko-německé kultury, Collegium Bohemicum

11. 2. - 13. 2. 2022   Česko-německá konference SAG, Praha


Náše plány činnosti s akcemi SAG a Spirály; akcemi, na kterých se organizačně spolupodílíme; akcemi, na kterých se podílí členové předsednictva SAG a akcemi, kterých se SAG prezentuje.

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů či reakce na aktuální dění. Rádi vaše zprávy otiskneme v příštích vydáních Informačního Listu.

Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudeto-německých křesťanů v letech 1938 - 1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu.