Hrdinství

O inscenaci Hrdinství souboru Ježkovy voči, která je součástí kulturního programu naší Česko-německé konference 2022, se více dočtete přímo od vedoucí souboru, paní Terezie Pecharové. 

"Autorská inscenace Hrdinství vznikala ve školním roce 2018/19 prací dramatického souboru Ježkovy voči v Základní umělecké škole v Plané. Při hledání námětu pro divadlo se tehdy ukázalo, že většinu členů souboru zajímá historie, zejména pak období druhé světové války a události s ní spojené. A tak začal vznikat náš "oživlý dějepis".

Inscenace spojuje dokumentární prvky (dobové filmy, konkrétní historické události) s příběhy lidí, kteří v té době žili. Žít a činit v této době různá životní rozhodnutí se nám při rozebírání historických okolností začalo jevit jako hrdinské, a tak jsme se zároveň začali zabývat i samotným fenoménem hrdinství a vymezovali si, co to pro nás znamená.

Pro divadlo nám nakonec vykrystalizovaly tři základní příběhy konkrétních lidí. Prvním z nich je odbojář Václav Morávek, člen odbojové skupiny Tři králové, která působila na území Protektorátu do roku 1942. Byl pro nás typickým hrdinou, který se rozhodl pro aktivní odpor a položil za své přesvědčení i svůj život.

Druhou hrdinkou je Jindřiška Nováková, v té době 14-letá dívka, jejíž rodina se zapojila do odboje pomocí parašutistům, kteří spáchali atentát na Reinharda Heydricha. Její způsob hrdinství nezávisel zcela na její vůli, přesto se však hrdinsky zachovala v okolnostech, které jí doba připravila.

Životní příběh našeho třetího hrdiny, sudetského Němce Karla Mayera, je vlastně příběhem velmi nenápadného, přesto velmi silného hrdinství. V době, kdy většina jeho okolí, včetně příbuzných, uvěřila nacistické propagandě, zůstal věrný sám sobě. Odmítl se rozvést se svou manželkou Irmou, která byla židovského původu, a tím ji skoro do konce války uchránil před transportem do ghetta. Raději snášel tlak okolí, tiše, bez velkých gest, den po dni - hrdinsky.

Kromě těchto tří hlavních příběhů lze v inscenaci najít i další momenty hrdinských rozhodnutí dalších postav, které oku pozorného diváka jistě neuniknou.

Soubor Ježkovy voči vznikl v ZUŠ Planá již před sedmi lety a snaží se každý školní rok vytvořit jedno divadelní představení. Používáme buď různé knižní předlohy nebo vytváříme představení zcela autorské, vlastní, jako to bylo i v případě Hrdinství."