Katolické dny v Řeznu/Regensburg 28.5. - 1.6. 2014

 

 

 

 

Pojeďte s námi na Katolické dny do Řezna!

Již více než 160 let se katolíci i věřící jiných konfesí v Německu setkávájí v rámci tzv. Katolických dnů, které jsou celostátní duchovní kulturní i politickou událostí. Cílem je společně diskutovat, oslavovat a modlit se, prožívat svoji víru a načerpat nové síly a podněty do všedních dní, pro život farností a společenství. V tomto roce se Katolické dny konají od 28. května do 1. června v bavorském Řezně, které je jedním z nejstarších německých měst s bohatým duchovním a kulturním dědictvím úzce spojeným s Čechami. Návštěvníci budou mít možnost zažít rozmanitost církevního života u našich sousedů přímo v ulicích historického centra. Představí se více než 300 církevních spolků, organizací, biskupství, řeholních a laických společenství. Svým stánkem se budou prezentovat i Biskupství plzeňské a litoměřické, Česká biskupská konference nebo Česká křesťanská akademie. Katolické dny nabídnou skutečně rozmanitý program s více než 1000 jednotlivých akcí, které zahrnují přednášky, modlitby, bohoslužby, hudební a divadelní představení, výstavy a další kulturní program.

 

 

“Stavět mosty s Kristem” je mottem letošních Katolických dnů. „Pro aktivní křesťany je symbolem jejich povolání následovat Krista a v jeho duchu v dnešní době plné napětí a konfliktů stavět mosty mezi lidmi ve světě i v církvi“, vysvětluje prezident Centrálního výboru německých katolíků (ZdK) Alois Glück. Řezenský biskup Mons. Dr. Rudolf Voderholzer poukazuje na symboliku tohoto motta v rozhovoru pro Katolický týdeník: „Pozice Řezna je v Německu jednoznačná: je to most do Čech…” a srdečně zve biskupy, kněze, jáhny i laiky z celé České republiky.

Program je rozdělen do dvou tematických celků. Otázky týkající se manželství, rodiny a budoucnosti farností v sekularizované společnosti spadají do tematického okruhu “Víra-církev-teologie”. V okruhu politických a společenských témat proběhnou debaty například o globální odpovědnosti, perspektivách evropské integrace a roli náboženství ve střední a východní Evropě. Tématem diskuzí bude též výročí 25 let od „Sametové revoluce“ a její dopad na sjednocování Evropy. Bohatá nabídka programu jistě osloví široké spektrum návštěvníků a zejména mladé, na které organizátoři obzvlášť pamatují.

Katolické dny budou zahájeny slavnostní mší svatou k svátku Nanebevstoupení Páně a ukončeny nedělní bohoslužbou, ke které se shromáždí tisíce věřících.

 

Pojeďte s námi na Katolické dny - přihláška v pdf.

Chcete se stát dobrovolníkem na Katolických dnech v Řeznu?

Český leták

Oficiální stránky Katolických dnů v Řeznu 2014