Přijměte naše srdečné pozvání na naši tradiční Česko-německou konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde, která se bude konat ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung, na téma: 

Téma: "Hranice - spojují nebo rozdělují? Změnila covidová situace vnímání hranic?" 

Kdy? 11. 2. - 13. 2. 2022

Kde? Congress hotel Clarion, Ústí nad Labem


Účastnický poplatek: 850 Kč členové SAG / 1. 000 Kč nečlenové SAG

Uhradit ho můžete na náš účet 2365190002/5500 pod zprávou PŘÍJMENÍ-JMÉNO, v.s. 12022


Hygienická nařízení

Konference se budou moci zúčastnit jen ti zájemci, kteří se budou moci prokázat buď platným očkováním proti onemocnění COVID-19 (ideálně již 3. dávkou nebo intervalem od 2. dávky kratší něž 6. měsíců) nebo prodělaným onemocněním COVID-19 maximálně 6 měsíců před začátkem konference. 

Děkujeme za pochopení! 


Přihlásit se můžete skrze náš online formulář nebo na našem e-mailu:

sdruzeni@ackermann-gemeinde.czKulturní program

Hrdinství

V rámci programu jsme si pro Vás připravili kulturní zážitek podaný skrze soubor Ježkovy voči mladistvých z ZUŠ Planá u Mariánských lázní, který zinscenoval hru Hrdinství o druhé světové válce.

O inscenaci se více dočtete přímo od vedoucí souboru, paní Terezie Pecharové: více informací o Hrdinství. 

Naši Němci

Dlouho očekávaná výstava Collegia Bohemica byla slavnostně otevřena na podzim roku 2021. Seznamuje nás s dějinami německy mluvících obyvatel českých zemí od raného středověku do 20. století. Více informací o výstavě Naši Němci.

V rámci Konference jste zváni na komentovanou prohlídku.

Na koho se můžete na konferenci těšit?

Rádi bychom Vám tímto představili referenty a referentky, kteří Vás budou naší konferencí provázet...


prof. Dr. Joachim Klose

Dr. Joachim Klose (nar. 1964) se narodil v Eberswalde. Studoval fyziku, filozofii, teologii, filozofii vědy, logiku a statistiku na Technické univerzitě v Drážďanech, mnichovské univerzitě Ludwiga Maxmiliána a Harvardově univerzitě (Cambridge, USA). V letech 1996-1999 působil jako vědecký poradce na Katolické akademii v Berlíně a přednášel na Humboldtově univerzitě. V letech 2000-2006 pak působil jako zakládající ředitel Katolické akademie diecéze drážďansko-míšeňské. Od roku 2007 je státním zástupcem Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. pro Svobodný stát Sasko.


V letech 1995-2002 vystudoval obor historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia absolvoval řadu stáží a studijních pobytů. Studoval rovněž na Paris-Lodron Universität v Salzburku (2001). 2003-2018 působil jako pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a od roku 2002-2007 byl interním doktorandem Ústavu politologie FF UK Praha, kde též externě přednáší (např. Politické programy po roce 1945). Specializuje se především na problematiku novodobého českého politického myšlení a politického stranictví v Čechách, respektive v Československu a na historii třetí Československé republiky 1945-1948. Publikoval řadu studií v odborných časopisech a sbornících. Je členem několika odborných společností. Od roku 2010 je též zastupitelem města Louny a 2010-2018 byl též členem městské rady.

PhDr. Michal Pehr