Česko-německé setkání v Landshutu "Odvaha pro budoucnost", 1.-4.8.2019

03.04.2019

Milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na naše česko-německé setkání v Landshutu, které se bude konat od 1. do 4. srpna 2019. Hlavním tématem setkání je Evropa 1989 - Evropa 2019. Odvaha pro budoucnost.

Letos je tomu třicet let od sametové revoluce a pádu železné opony. Po událostech roku 1989 zavládla napjatá atmosféra plná očekávání a my jsme doufali, že rozdělení kontinentu bude navždy překonáno a že celá Evropa bude založena na úzké spolupráci stojící na svobodě a demokratických hodnotách.

I přes různé překážky a zklamání bylo dosaženo mnoha. Češi a Němci jsou již patnáct let společně v Evropské unii, například mohou cestovat bez hraničních kontrol nebo i v jiných zemích žít, studovat nebo pracovat. Mnohokrát jsme tuto příležitost využili ke společnému dialogu a setkávání se. Z toho mohlo dojít ke vzájemnému smíření a k navázání přátelství.

Může se zdát, že pozitivní nálada z roku 1989 vyprchala; že se idea Evropy ztrácí v tváří v tvář Brexitu, či nastupujícímu nacionalismu a tak přitažlivému populismu. Avšak naše zkušenosti se vzájemným dialogem a spoluprací nám v tento čas dodávají odvahu. I proto jsme pro naše česko-německé setkání zvolili motto: "Evropa 1989 - Evropa 2019. Odvaha pro budoucnost".

Landshut, město ležící na Isaru a známé svým gotickým a renesančním panorámatem, nám při našem setkání poskytne příjemné prostředí pro náš pestrý a rozmanitý program. Chceme v Landshutu získat "odvahu pro budoucnost". Naše setkání má být znamením pro aktivní a smířlivé česko-německé sousedství ve středu Evropy.

Těšíme se na Vás!