Česko-německo-slovenské velikonoční setkání mládeže 17.04. - 22.04. 2019

19.02.2019

...s tématem: "Demokracie bez demokratů? - střední Evropa 1919 a dnes"Co je to demokracie? Při pohledu na stav demokracie ve střední Evropě je patrný rozdíl mezi ideálem a praxí. Má premiér Maďarska Viktor Orbán pravdu, když říká, že "Éra liberální demokracie je u konce"?

Při našem "politickém vzdělávacím týdnu" si budeme pokládat mnoho otázek na téma demokracie: Jak funguje demokracie ve dnešní střední Evropě? Jak (ne)fungovala? Jaké jsou typy demokracie? Jde jen o formu vlády, anebo i o něco jiného?

Pojeďte s námi do Niederaltaichu a společně diskutujme!