Jazykový kurz němčiny pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce - Bamberk/Vierzehnheiligen, AG

01.04.2019

Ackermann-Gemeinde s podporou arcibiskupství Bamberk pořádá jazykový kurz němčiny pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce v době od 1. do 26. července 2019. První polovina tohoto, již tradičního, kurzu probíhá v poutním domě ve Vierzehnheiligen. Druhá část se uskuteční v Bamberku, s ubytováním v křesťanských rodinách nebo v St. Otto-Haus. Výuka bude probíhat ve dvou skupinách, dle úrovně znalosti jazyka. Součástí kurzu jsou exkurze a besedy, které přispívají k seznámení se s místní církví.

Pořadatelé prosí o účastnický příspěvek ve výši 130,-- Euro, který bude vybírán při zahájení kurzu, a na jeho konci prosíme každého účastníka, aby odevzdal osobní písemné zhodnocení.

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 11. dubna 2019 na adresu:

Sdružení Ackermann-Gemeinde

Vyšehradská 49, CZ-128 00 Praha 2,

e-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz

Do přihlášky nezapomeňte uvést přesnou adresu, telefon, e-mail, rok narození a stupeň znalosti německého jazyka (pokud možno dle klasifikace EU A1-C2).