Junge Aktion slaví 70 let!

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, sesterský spolek Spirály SAG, letos slaví kulaté výročí - 70 let od svého založení! 

Plány byly velké: sejít se v klášteře v Rohru a prožít krásný společný čas, zavzpomínat na historické okamžiky a minulé akce (a že se toho za těch 70 let událo nemálo!) a vychutnat zajímavý kulturní program.

Postupem času, čím více se plánovaná akce blížila, zpřísňovala se také hygienická opatření a omezovalo se osobní setkávání. Napřed to vypadalo, že se setkání uskuteční, ovšem bez účasti českých přátel a hostů. Dále byla plánována různá pravidla pro udržení odstupu a bezpečných vzdáleností, nakoupeny roušky... Došlo to ale až tak daleko, že se organizační tým rozhodl (a věřte, že to bylo bolestivé rozhodování) pro uskutečnění oslav v online podmínkách, přes platformu ZOOM.

Tato oslava proběhla v sobotu 31. října a bylo to velmi milé setkání! Ač se v takto ztížených podmínkách mnoho z plánovaného programu pochopitelně uskutečnit nedalo, v rámci možností se organizační tým snažil o co nejzajímavější a nejpestřejší průběh.

Celým večerem nás provázeli současní mluvčí správní rady JA, Johanna Lüffe a Matthias Melcher. Velmi mile promluvilo mnoho členů JA, se kterými jsme mohli zavzpomínat na historii a společné akce a zážitky, a v neposlední řadě se zamyslet nad dalšími kroky JA a přáními do budoucna. 

O hudební program se postarala rodina Kochers, byl to opravdový zážitek a ukázka výjmečného talentu. Dále jsme se prostřednictvím videí dostali na místa pro JA významná, jako jsou třeba kláštery Rohr a Niederalteich, nebo zámek Wörth nad Dunajem, kde byla Junge Aktion založena. Srdečně děkujeme všem, kteří v těchto videích vystoupili, promluvili a pronesli krásná přání do budoucna!

Na závěr jsme si zasoutěžili ve vědomostním kvízu, kteý se samozřejmě týkal historie i aktualit ze života JA! Některé otázky byly náročné, některé naopak úsměvné. Ti nejúspěšnější hráči vyhráli tričko Junge Aktion. Kvíz probíhal přes mobilní aplikaci, kde soutěžící vybírali z odpovědí, a zároveň na obrazovce viděli otázky a slyšeli hudbu ve stylu pořadu "Chcete být milionářem?"

Poté následovala volná zábava, která se táhla až do pozdních nočních hodin. Účastníci setkání si povídali a ukazovali fotografie z mládí, povídali si o společných zážitcích... Atmosféra byla velmi příjemná!

Chceme MOC PODĚKOVAT všem, kteří se na této výjímečné a kreativní události podíleli! Ať už jako účastníci, členové, hosté či pořadatelé! Díky vám všem jsme prožili nezapomenutelný a jedinečný večer! Budiž tato online událost připomínkou a svědectvím toho, že i když všechny plány nemusí vycházet a situace se může velmi komplikovat, s pořádnou dávkou víry, odhodlání, naděje, vůle a tvořivosti lze dokázat mnohé!

Samozřejmě ale doufáme, že se co nevidět, až budou podmínky příznivější, budeme moci setkat osobně a společně se zasmát tomu, jak jsme spolu v době pandemie oslavovali na Zoomu. Do té doby vám všem přejeme mnoho síly a odhodlání překonávat nelehké životní situace! Zůstaňte zdrávi!

Hana Doležalová
ESC Freiwillige, München