Naše první online debata o výhodách a nevýhodách Evropské unie!

13.11.2020

Téma večera: "JAKÉ NE/VÝHODY NÁM PŘINÁŠÍ EU?"

Ve středu 11. listopadu 2020 se přes platformu Zoom uskutečnila naše první online debata na téma ''Jaké ne/výhody nám přináší EU?'' ve spolupráci s  Hanns-Seidel-Stiftung a Institutem pro evropskou politiku (EUROPEUM). Ten vznikl již v roce 1998 a doprovázel období před vstupem České republiky do Evropské unie. Jeho cílem tedy tenkrát bylo propojit dění v Praze a Bruselu. Poté, co se Česko stalo členskou zemí EU (1. května 2004) se role EUROPEA změnila - dnes je to think-tank, který se podílí na různých studiích k tématům spojeným s evropskými politikami a životem v EU i členských státech. Mj. poskytuje data pro média i konzultace či analýzy pro politiky a disponuje vlastními experty na různá témata. Mezi oblíbené aktivity, kterými se EUROPEUM prezentuje, patří např. "Café Europa" (cyklus různých debat s experty či politiky). Organizace také publikuje vlastní výzkumné výsledky (ve spolupráci s ostatními evropskými zeměmi i USA).

Spolu se zkušenými odborníky z EUROPEA, Martinem Vokálkem, Vítem Havelkou a Terezou Masopustovou, jsme mluvili nejen o výhodách a nevýhodách EU, ale např. také o tom, jak se o evropských tématech ne/daří komunikovat.

S lektory jsme se podívali na různé aspekty těchto témat, diskutovali jsme o tom, jak se projevují v každodenním životě lidí a vyzkoušeli si i interaktivní hlasování (např. o tématu ne/přijetí EUR jako společné měny) či naše argumentační schopnosti. 

Zajímavou částí tohoto vysílání byla také prezentace výsledků toho, jak Češi vnímají jednotlivá témata (na škále důležité-nedůležité). Ukazuje se např. to, že možnost svobodně cestovat či studovat v zahraničí je důležitá pouze pro malou část veřejnosti. Naopak velká skupina lidí vnímá jako nejdůležitější téma bezpečnost, kontrolu migrace a vnějších evropských hranic. Není však zřejmé, jak velký vliv na to má momentální mediální/politický diskurz v Česku, nebo "jen" základní lidské potřeby... Zatím neexistuje studie napříč zeměmi EU, která by nám umožnila srovnání.

Během večera zaznělo několik argumentů PRO a PROTI EU, nad kterými je dobré se zamýšlet a prověřovat jejich ne/platnost. Faktem je, že od doby evropské integrace (ze které se později stala EU) jsme jako Evropani nezažili žádný ozbrojený konflikt. To je v dějinách Evropy nejdelší doba míru (cca 70 let), kterou kdy tento kontinent zažil - a to není zrovna "malý" úspěch, který lze evropské integraci připsat. 

Mladší účastníci nejčastěji pozitivně vnímají možnost studovat v zahraničí, cestovat bez složitých vízových povinností, pracovat téměř kdekoliv a v jakémkoliv oboru, vyměňovat si zkušenosti napříč zeměmi, setkávat se...

Starší diskutující také pozitivně kvitovali možnost pracovat v zahraničí, podporu chudších regionů (solidarita, rozvoj periferních oblastí), investice do inovací a životního prostředí (vč. například opatření proti suchu a revitalizace funkcí krajiny, která bude odolnější vůči změnám klimatu) a volný trh (podnikání či nakupování bez hranic).

Dlouze se diskutovala i negativa, totiž ztráta národní identity a tradičních hodnot. To je pro spoustu lidí v Česku velké téma, i přesto, že evropské hodnoty jsou - na rozdíl od těch "českých" (!) - jasně definované v Chartě EU. Po jejich prostudování lze zjistit, že hodnoty, které má za cíl reprezentovat EU a ty "české" nejspíš nejsou v rozporu:

Nás jako pořadatele velmi potěšila velká účast (nejenom z řad Spirály a SAG!)  na našem prvním online živém vysílání - bylo skvělé se s vámi alespoň takto "virtuálně" setkat a diskutovat o důležitých a aktuálních témat, která se nás bezprostředně dotýkají!

Tímto bychom Vás rádi pozvali na naši další debatu, která se bude konat ve středu 18. listopadu od 19:00 na téma ''Život v demokracii a/nebo v totalitě?'' s Petrem Pazderou Paynem a Davidem Verešem. Místnost bude otevřena od 18:45, aby se každý stihl včas přihlásit. 

Přihlašovat se můžete opět přes náš online formulář dostupný na této webové stránce: https://www.ackermann-gemeinde.cz/online-formular-sag/ nebo přes email na sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz. V den vysílání od nás dostanete link, přes který se do vysílání připojíte.

V případě jakýkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit na naši emailovou adresu: kostrizova@ackermann-gemeinde nebo sdruzeni@ackermann-gemeinde.

Za podporu děkujeme Nadaci Hannse Seidela, za ochotu všem našim hostům a divákům za účast.

Budeme se na Vás těšit příště.

Mějte krásný víkend!