Plán činnosti 2016

01.03.2016

Akce SAG a Spirály:

 • 13.1. 70 let Ackermann-Gemeinde, pouť do Filipova (Filipov u Rumburku)
 • 26. - 28.2. Konference SAG "Solidarita v rodině a ve společnosti" (Praha)
 • 26. - 28.2. Duchovní obnova Spirála (Praha)
 • 24.-25.9. Ekumenický studijní zájezd s Německým katolickým a evangelickým společenstvím v Praze (Norimberk, SRN)
 • 7.-9.10. Seminář Spirály s politickým zaměřením
 • 5.11. Projekt / Koncert "Smíření 2016" (ve spolupráci s Antikomplexem),
  Praha

Akce, na kterých se organizačně spolupodílíme:

 • 17. - 20.3. XXV. Brněnská konference "Dialog uprostřed Evropy" (AG München, SBB), Brno
 • 23. - 28.3. Týden politického vzdělávání (klášter Niederalteich, SRN)
 • 25. - 29.5. Katolické dny (Lipsko, SRN)
 • 4. - 29.7. Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen)
 • 31.7. - 7.8. Česko-německý kulturní týden "Rohrské léto" (Rohr, SRN)
 • 19. - 31.7. Mezinárodní setkání mladých a Junge Aktion a Aktion West-Ost v Kreisau, následuje Světový den mládeže (Krakov, Polsko)
 • 14. - 21.8. Dětský tábor "Plasto Fantasto" - Haidmühle (17. česko-německé setkání dětí a mládeže v Bavorském lese, SRN)
 • 8. - 14.8. "Po stopách / Spurensuche" (ve spolupráci s Antikomplexem)
 • 16.9. Zahájení výstavy "Odpor křesťanských sudetských Němců v
  letech 1938-1945", u příležitosti blahořečení p. Engelmara Unzeitiga - 24.9.2016 (Würzburg, SRN)
 • 21. - 22.10. Členská schůze a nové volby AG, Slavnostní akt u příležitosti 70 let AG v Norimberku
 • 28.12 - 1.1.2017 Česko-německé silvestrovské setkání (Junge Aktion AG, Spirála SAG)

Akce AG a JA, jichž se zúčastní členové předsednictva:

 • 19. - 21.2. Spolkové předsednictvo AG, Praha
 • 8. - 10.4. Víkend informací a setkávání Ackermann-Gemeinde regionu
  severo- a jihovýchod ve Schmochtitz u Budyšína (AG)
 • 29.4. - 1.5. Rohrské fórum (Rohr, SRN)
 • 27. - 28.6. Pracovní jednání zaměstnanců SAG a AG (Mnichov, SRN)

Prezentace SAG na následujících akcích:

 • 23.6. Prezentace v rámci Dne otevřených dveří na Německém
  Velvyslanectví, Praha
 • 14. - 15.5. 67. Sudetoněmecké dny v Norimberku, SRN

Další aktivity budou upřesněny během roku.