Svědkové lidskosti ve františkánském klášteře v Hostinné

21.07.2020

V roce 75. výročí konce II. světové války si připomínáme památku všech obětí tohoto zbytečného konfliktu. Znovu a znovu se do našich myslí vracejí jména vojáků padlých na světových bojištích, jména obětí věznic a koncentračních táborů, jména utýraných v táborech nucených prací a jména civilních osob, které se staly náhodnými oběťmi nacistického řádění při nejrůznějších raziích.

Skupinu válečných obětí přibližuje i výstava, která na své cestě po České republice doputovala i do Hostinného. Výstava s názvem "Svědkové lidskosti - odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 - 1945" si klade za cíl připomenout památku nejen deseti vybraných odpůrců nacistického režimu, ale chce připomenout i všechny ostatní sudetoněmecké odpůrce a zdůraznit skutečnost, že ne zdaleka každý Němec byl před a v době II. světové války příznivcem tohoto zhoubného režimu. Ne všichni volali "Heim ins Reich"! Jde o málo známé a doposud téměř neprezentované téma.

Výstava představuje životní osudy deseti náhodně vybraných osobností německé národnosti z oblasti bývalých Sudet, kteří za svůj odpor vůči Hitlerovu režimu zaplatili daň nejvyšší - svým životem. Jsou to:

  • Hanns Georg Heintschel (nar. 1919 v Kněžicích - sťat ve Vídni 1944) - vlastenec, lyrik, přesvědčený křesťan.
  • Richard Henkes (nar. 1900 v Ruppachu - zemř. v koncentračním táboře Dachau 1945) - apoštol česko-německého smíření.
  • Maria Restituta Kafka (nar. v Husovicích u Brna 1894 - sťata ve Vídni 1943) - obětavá řeholnice.
  • Epiphania Barbara Pritzl (nar. v Hyršově 1881 - zemř. v koncentračním táboře Ravensbrück 1944) - řádová sestra, učitelka.
  • Eduard Schlusche (nar. v Horním Benešově 1894 - zemř. v koncentračním táboře Neuengamme 1945) - knihkupec, křesťanský bojovník.
  • Roman Karl Scholz (nar. v Šumperku 1912 - sťat ve Vídni 1944) - odbojář, zbožný sbormistr.
  • Karl Schrammel (nar. ve Frýdku 1907 - zemř. v koncentračním táboře Buchenwald 1945) - zpěvák, nebojácný kněz.
  • Augustin Franz Schubert (nar. v Praze 1902 - zemř. v koncentračním táboře Dachau 1942) - kněz, převor kláštera u sv. Tomáše.
  • Josef Tippelt (nar. v Horním Maršově 1908 - popraven v Plötzensee 1943) - učitel, křesťan.
  • Engelmar Hubert Unzeitig (nar. v Hradci n. Svitavou 1911 - zemř. v koncentračním táboře Dachau 1945) - mučedník křesťanského učení.

Svým svědectvím lidskosti za časů nelidské diktatury je těchto deset osob vzorem i pro dnešní dny!

Výstava "Svědkové lidskosti", kterou připravili pracovníci Sdružení Ackermann-Gemeinde za podpory České biskupské konference a Svazu německých diecézí, je prezentována v ambitu přízemí františkánského kláštera.

K vidění bude do 1. září 2019. Vstup volný!


Tomáš Anděl

ředitel muzea