O ne-násilí s Martinou Viktorií Kopeckou a Annou Hogenovou

27.11.2020

Ne-násilí bylo dalším tématem již pravidelných večerních setkávání členů sdružení Ackermann Gemeinde s odborníky napříč společností. Dosáhnout poměrně ambiciózní cíl, probrat tak obsáhlé téma během 90 minut telekonference, přislíbily pomoci dvě výjimečné ženy - prof. Anna Hogenová, vedoucí Katedry filozofie Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a Martina Viktorie Kopecká, absolventka stejné fakulty, husitská farářka a zástupkyně Církve československé husitské ve Světové radě církví.

Ve své úvodní přednášce nejprve nabídla náhled na téma večera Martina Viktorie Kopecká, když jako základ pro úvahy o ne-násilí představila několik pasáží z Bible, především moment, kdy Ježíš mluví o největších přikázáních: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí," a "miluj svého bližního jako sám sebe." Základem ne-násilí je tak podle Kopecké právě láska, při které nejen milujeme, ale také dovolujeme druhému, aby nás miloval. Připomněla také, že cestou z ukončení násilí mezi lidmi mělo být třeba biblické Desatero, které nic nepřikazovalo ani nezakazovalo, ale v oznamovacím způsobu nabízelo lidem určité zásady jako samozřejmé. Pokud se těchto zásad, postavených na lásce k Bohu a lásce k bližnímu, budeme držet, máme podle Kopecké velkou šanci předejít násilí mezi sebou i uvnitř sebe sama.

Štafetu přednášející převzala asi po třiceti minutách prof. Anna Hogenová, aby téma otevřela z trochu jiné strany. Popsala pobouření, které svého času vyvolaly závěry Hany Arendtové z rozhovorů s Adolfem Eichmanem. Na jejich základě totiž popsala fenomén "banálního zla", které není spojeno výhradně s krutými lidmi, ale je ho schopen provádět prakticky kdokoliv pod rouškou tvrzení, že jen plnil příkazy a svoji povinnost. Prof. Hogenová se tak dostala k faktu, že násilí (oproti například dříve krutým praktikám, jako bylo stahování z kůže zaživa) se stává méně viditelným, že "moderní zlo provádí násilí nenásilně. Něco je velmi kruté a přitom to vypadá jako banalita."

V závěrečné části večera padla celá řada dotazů přímo od účastníků semináře, které mířily především k výkladu prof. Hogenové, došlo ale třeba také na téma postavení žen v církvi nebo v oblasti filozofie. Celkem asi patnáct účastníků si tak z večera odnášelo celou řadu podnětů k přemýšlení a k pozdějším soukromým úvahám.

Příští setkání proběhne ve středu 2. prosince a jeho tématem budou Fake News, jako host vystoupí Vojtěch Bruk z iniciativy Zvol si info.

Ondřej Havlíček, moderátor Rádia Proglas