XXVIII. brněnská konference „Dialog uprostřed Evropy“

14.02.2019

Vážené dámy, vážení pánové,

Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde Vás společně s Magistrátem města Brna srdečně zvou na

XXVIII. brněnskou konferenci "Dialog uprostřed Evropy"

na téma

Svoboda. Situace po 30 letech od revolučního roku 1989

od 12. do 14. dubna 2019 do Brna.

Od pádu železné opony a politické změny v roce 1989 uplynulo již třicet let a středovýchodní Evropa právě zažívá situaci, se kterou v prvních měsících po pádu berlínské zdi a sametové revoluci počítal málokdo. Různé iniciativy pracují aktivně na demontáži politického, právního a společenského rámce a na zničení liberálního a demokratického pořádku, který se do této doby - i když ne vždy bez potíží - vyvinul. Situace je varovná a vybízí k zaujetí kritického stanoviska.

Jedni jsou přesvědčeni, že naše svoboda je stále ještě neúplná, protože stát nebo nadstátní byrokratické struktury nás přiliš silně a zdánlivě nedemokraticky regulují. Jiní požadují návrat k národní, etnicky homogenní společnosti, ve které vidí vlastní zdroj svobody a která se z jejich hlediska zdá současnou otevřeností a prolínáním moderního světa ohrožena.

Jední z možných vysvětlení je, že tato krize svobody spočívá ve vnímání svobody orientovaném pouze na trh a individuum. V euforické atmosféře po roce 1989 otevírajích se možností a svobod byl tento postoj zřejmě projevem skrytého nedostatku. Přesto je po třech dekádách podíl nezařazených, frustrovaných a nejistých lidí mezi Baltem a Jadranem tak vysoký, že je bez podmínečně nutné znovu popřemýšlet nad správným vnímáním svobody. Svoboda nemůže být pochopena bez zodpovědnosti k druhým a obecnému blahu, stejně tak ne bez ukotvení v právu a etice. K její ochraně před antiliberálními tendencemi je zřejmě třeba začít vidět svobodu jinak nebo nově.

Brněnské symposium 2019 chce přiblížit rok 1989 a tehdy převládající představy o svobodě a poté si položit otázku, které naděje a sny byly uskutečněny a které se naopak dočkaly zklamání. Mělo by jít o otevřenou bilanci aktuálního stavu a zhodnocení současné situace. Jak si stojí svoboda v zemích středovýchodní Evropy? Touto otázkou se budou zabývat studenti v 9. ročníku esejistické soutěže.

Aktuální situace nás vede k poznání, že svoboda je vzácné, leč také ohrožené zboží, a je pro ni třeba neustálého nasazení. Jak by takové úsilí mělo vypadat, bude tématem závěrečné diskuze.

I v letošním roce Vás srdečně zveme k aktivní účasti na diskuzích brněnské konference.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve, nejpozději však do 17. března 2019 online: https://www.ackermann-gemeinde.de/dialog2019. Kapacita ubytovacích zařízení i sálů, v nichž se konference koná, není bohužel neomezená.

S touto pozvánkou Vám zasíláme i předběžný program konference.

Dle podmínek sponzorů pro rok 2019 Vás žádáme o úhradu konferenčního poplatku ve výši 800 Kč (studenti 400 Kč), pokud nebudete využívat ubytování 200 Kč (studenti 100 Kč). Jedná se o podíl na nákladech za ubytování a stravování během konference.

Bližší informace o místě konání, příjezdu a dalších organizačních otázkách obdržíte s potvrzením přihlášky.

Těšíme se na Vaši účast v Brně.

Za pořadatele

Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

předseda Společnosti Bernanda Bolzana

- Akce se koná s podporou města Brna a pod záštitou primátorky JUDr. Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. -