Zasedání naší partnerské organizace "JA"

25.11.2020

Zpráva z online zasedání Předsednictva "Junge Aktion" der AG

20.-21. listopadu 2020 se uskutečnilo zasedání Předsednictva Junge Aktion der AG, která je naší partnerskou organizací pro Spirálu SAG. Stejně jako téměř všechno současné dění se i toto setkání uskutečnilo online. Na příjemné atmosféře to však nic neubralo. Už v pátek večer, při společné večeři, se pomalu vynořovala společná témata a budoucí plány. O to intenzivněji jsme se pustili do práce následující den. 

Navzdory všem technickým překážkám, kterým takové online setkání musí čelit, se podařilo vést zasedání konstruktivně a věcně. A nezůstalo jen u "dopadů pandemie na činnost JA". A tak se po úvodním slovu a přivítání, kterého se ujal mluvčí JA Matthias Melcher, dostali ke slovu postupně i další partneři, kteří informovali o dění v Ackermann-Gemeinde, ve Spirále, v mládežnické sekci JA a nebo třeba v Aktion West-Ost

V návaznosti na to jsme zhodnotili proběhlé akce a zaměřili se na další plánování a budoucí možná vylepšení (chtělo by to poohlédnout se po trošku lepším zázemí v okolí Plzně 😉) našich akcí. Mluvili jsme o silvestrovském setkání, které se nakonec také uskuteční online, o jarním Plastu, 75-letém výročí AG (srpen 2021) a Sommerwoche v Praze nebo o letním Plastu Fantastu.

Velké téma bylo také sociální sítě a různé informační kanály Junge Aktion a Spirála. Můžeme slíbit, že vás čeká mnoho novinek i v této oblasti.

Junge Aktion, stejně jako Spirály, se týká generační výměna jejích členů. To je problém, na který je potřeba se zaměřit a reagovat na něj aktuální programovou nabídkou v činnosti AG/SAG. 

Na závěr jsme také probrali možnosti budoucího předsednictva a kandidatury potenciálních členů. Volby nás čekají již na jaře. O jednotlivých kandidátech budeme informovat😊 

Dá se říci, že navzdory ztížené (Online-)situaci se podařilo uspořádat příjemné a konstruktivní setkání s milou atmosférou a především také plnou inspirativních nápadů a vzájemně obohacujících impulsů. 

Příští zasedání Předsednictva JA, na kterou jsou zváni i zástupci Spirály, by se mělo uskutečnit od 14.-16. května 2021 (ve Frankfurtu nad Mohanem).

(Robin Stengel - ESC dobrovolník, Spirála SAG)