Solidarita v rodině a ve společnosti: Konference SAG

11.01.2016 13:36

Srdečně Vás zveme

na konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde

na téma

Solidarita v rodině a společnosti

 26.-28. února 2016

v Praze!

Solidarita je vzhledem k současnému politickému a společenskému vývoji velmi živé téma jak České republice tak v Německu. Solidarita se dnes neomezuje pouze na prostředí rodiny, spíše má celospolečenský charakter. Nejen každý z nás se učí solidaritě, ale týká se společnosti jako celku.

Jakou roli hraje rodina jako nejmenší článek lidského soužití a jak důležitá je pro etickou a hospodářskou budoucnost společnosti?

Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat konference pod názvem „Solidarita v rodině a ve společnosti“.

Různými způsoby chceme společně srovnávat a reflektovat přístupy k solidaritě a situaci solidarity v rodině a ve společnosti, a to jak v České republice, tak i v Německu. Přednášky a diskuse povedou kompetentní referenti.

Mimo jiné přijali naši pozvánku ing. Libor Prudký a Doc. Ing. Aleš Opatrný z Univerzity Karlovy v Praze. Budou se zabývat tématy z oblasti rodiny dnešní doby. Vedle přednášek a diskusí, které se zaměří na témata ze sociologicko-politického a teologicko-etického úhlu pohledu, nabízíme v sobotu odpolední program pod titulem „Žitá solidarita – solidarita v praxi“. Zde budou mít účastníci mimo jiné možnost seznámit se s projektem, kde absolvují prohlídku Prahy s průvodcem z řad bezdomovců a nebo mohou navštívit Kolpingův dům v Praze-Bohnicích, azylový dům pro matky s dětmi.

Mimo praktické a teoretické poznatky a přiblížení se k celému spektru témat konference nabízí akce široký prostor pro zajímavé česko-německé setkání.

 

 

Konference probíhá v českém a německém jazyce a je simultánně tlumočena.

 

Finanční podporu konference již přislíbili:

Česko-německý fond budoucnosti (Praha), nadace Konrad-Adenauer-Stiftung (Praha), Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V. (München) a Renovabis (Freising)

 

Pozvánku a přihlášku naleznete zde.