100. Katolické dny v Lipsku (SRN) 25.5 – 29.5.2016

20.05.2016 12:37

Sdružení Ackermann-Gemeinde si Vás tímto dovoluje pozvat na 100. Katolické dny v Lipsku (SRN) 25.5 – 29.5.2016!

Přihláška na Katolické dny v Lipsku ZDE.

 
Již více než 160 let se katolíci i věřící jiných konfesí v Německu setkávají v rámci tzv. Katolických dnů, které jsou celostátní duchovní kulturní i politickou událostí. Cílem je společně diskutovat, oslavovat a modlit se, prožívat svoji víru a načerpat nové síly a podněty do všedních dní, pro život farností a společenství. V tomto roce se Katolické dny konají v saském Lipsku. Jubilejní setkání s motem „Hle, člověk!“ bude tematizovat zásadní společenská témata, jako např. solidarita a lidské vztahy. Návštěvníci budou mít možnost zažít rozmanitost církevního života u našich sousedů přímo v ulicích centra. Představí se více než 300 církevních spolků, organizací, biskupství, řeholních a laických společenství. Svým stánkem se budou prezentovat i další české církevní organizace. Katolické dny nabídnou skutečně rozmanitý program s více než 1000 jednotlivých akcí, které zahrnují přednášky, modlitby, bohoslužby, hudební a divadelní představení, výstavy a další kulturní program. Bohatá nabídka programu jistě osloví široké spektrum návštěvníků a zejména mladé, na které organizátoři obzvlášť pamatují.
 
Programové letáky Ackermann-Gemeinde ZDE.