2. Mezinárodní dny setkávání ve Frankfurtu nad Mohanem (září 2013)

04.01.2017 07:33

„Já jsem cesta..“ 130 mladých lidí z devíti zemí Evropy se pod tímto heslem vydalo na společnou cestu do Frankfurtu, města v srdci Německa. Ani my jsme nemohli chybět – 12 členů Spirály pocházejících z různých měst České republiky. Poznali jsme nejen naše sousedy, Němce, ale i nové přátele z Albánie, Kosova, Německa, Polska, Slovenska, Srbska, Rumunska a Ukrajiny. Nejen křesťany, ale i vyznavače jiných světových náboženství.

Program byl velmi dobře připravený. Po příjezdu a malém občerstvení jsme dostali nové rodiče, někdy i sourozence: ubytováni jsme totiž byli v hostitelských rodinách, několik dívek dokonce ve zvláštní rodině, u žen z hnutí Fokolare. Všichni byli moc milí a skvěle nás hostili. Ještě první večer se konala slavnostní večeře, při které jsme měli poprvé možnost vidět všechny účastníky (a že jich bylo!) a dozvěděli jsme se, co nás během následujících dní čeká. Představily se také jednotlivé země – zpívali lidové písně ve svých jazycích, někteří i tancovali.

Druhý den byl takzvaný sociální den. Dopoledne jsme si vyzkoušeli práci v jednom z patnácti charitativních zařízení. Navštívili jsme například školku, kde jsme si s dětmi hráli, počítali, zpívali a nebo jsme jen tak pobíhali po zahradě. Jiné skupinky se byly podívat do Montessoriho školy, centra pro ženy ve složitých životních situacích, do centra pro rodinu nebo se účastnily zkoušky pěveckého sboru neslyšících a dalších zajímavých projektů.

Odpoledne se konala plavba na Mohanu, se starými a nemocnými lidmi. S babičkami a dědečky jsme si u kávy a jablečného koláče povídali. Během našich rozhovorů jsme slyšeli zajímavé příběhy: jedna paní se narodila v Liberci, ale byla s celou svou rodinou odsunuta do Německa; jiná paní nám povídala o bydlení ve Frankfurtu (které v centru není pro všechny cenově dostupné a bydlí zde spíše jen manažeři důležitých firem). Večer jsme diskutovali v rámci „European Youth Parliament“ o tom, jaké možnosti máme v Německu my jakožto mladí cizinci, jaké jsou zde výhody/nevýhody a jak vlastně na Německo nahlížejí různé země Evropy i jak se vidí Němci sami.

V pátek jsme jeli na výlet: do Rüdesheimu na Rýně. Prohlídli jsme si nádhernou krajinu s mnoha vinicemi a širokým Rýnem – patřící ke kulturnímu dědictví UNESCO. Nachází se zde i obrovská socha Germanie, hledící ve směru k Francii. Pokračovali jsme přímo do centra Frankfurtu: za slavnostní atmosféry jsme byli přijati zastupiteli města v Císařském sále radnice. Tento zajímavý a slavnostní den byl zakončen oficiální liturgií v katedrále. Ti, kdo měli ještě dost sil, se mohli spolu s místní mládeží vydat do nočního centra Frankfurtu.

V sobotu se nejdříve konala velká mše, které jsme se zúčastnili spolu s našimi hostitelskými rodinami a spoustou hostů. Odpoledne byl volný program – mohli jsme jej tedy strávit doma a společně s rodinou vařit oběd, jít do restaurace nebo si jen tak užívat v centru Frankfurtu. Večer se konala poslední velká akce: 6. Griesheimský hudební festival. Mladé kapely z okolí (frankfurtské čtvrti Griesheim & Nied) pěkně hrály a zpívaly . V příjemné a uvolněné atmosféře jsme slavili až do půlnoci.

Unaveni, ale plni zážitků jsme se v neděli po poslední mši vraceli domů. Zůstali bychom ale ještě déle: každá minuta setkání byla zajímavá, pořád se něco dělo.. poznali jsme spoustu milých lidí nejen z Frankfurtu, ale i z celého světa a naučili jsme se plno nového.                                                      

Ranní a večerní modlitby se konaly v různých kostelech: nejen v katolických, ale i evangelických. Při každé mši se představily dvě země, které přinesly svůj symbol – prezentaci vlastní školy, společenství nebo poutní cesty, které se zúčastnili nebo třeba obrazy svatých, kteří jsou spojeni s danou zemí. Většinou také zpívali písně ve svém jazyce. Naše česká skupina přinesla mozaiku se svatými Cyrilem a Metodějem, okolo které jsem daly fotky všech českých účastníků. V rámci naší prezentace jsem spolu s ostatními účastníky zazpívali Velehradskou hymnu v češtině i němčině. 

A i když byli učastníci různých náboženství a světonázorů, tyto dny si užili všichni. Potkali jsme spoustu mladých lidí, vyměnili si názory a zažili také hodně zábavy. A domů jsme si odnesli spoustu nových zkušeností.

            Neboť platí: důležitý není jen cíl... ale i cesta. A my všichni jsme ta cesta!

napsala Monika Traubová

 

 


Více zde: https://www.ackermann-gemeinde.cz/spirala-sag/z-nasich-akci/