Budoucnost křesťanství v Evropě a perspektivy ekumenismu

28.05.2016 12:33

Podzimní setkání Spirály 7.-9.10., farnost Brtnice (na Moravě):

Srdečně zveme na podzimní setkání Spirály SAG, které se bude konat první říjnový víkend na faře v malebné moravské vesničce Brtnice. Společně budeme diskutovat o současném vývoji křesťanství v Evropě a o možnostech a limitech ekumenické spolupráce. Čekají nás tematické přednášky a workshopy, a to z českého i  německého prostředí. Samotné místo našeho setkání má bohatou evangelickou minulost a budeme mít možnost dozvědět se i o současné místní ekumenické činnosti. O svých zkušenostech s německým ekumenismem a jeho perspektivách pohovoří jeden ze skalních členů naší partnerské organizace Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde Matthias Bellmann. Čeká nás i tematické kreativní odpoledne se studentkou výtvarného umění a samozřejmě si vychutnáme také přátelské posezení u táboráku.

Zváni jsou všichni mladí lidé ve věku 15 – 26 let, kteří mají chuť diskutovat a poznávat nové věci.

Na tvoji spoluúčast se těší za předsednictvo Spirály - Petra Šuková, Rebecca Kopřivová a  Eliška Pekárková.

Důležité informace

·        Příjezd je v pátek 7. 10. 2016

·        Odjezd v neděli 9. 10. 2016

·        Adresa: Římskokatolická farnost Brtnice, Valdštejnská 49, Brtnice 588 32

·        Přihlášku pošli  Natasche Hergert na: hergert@ackermann-gemeinde.cz

·        Další informace www.ackermann-gemeinde.cz/spirala-sag/a u Elišky Pekárkové na pekarkovae@gmail.com 

 

Tímto se závazně přihlašuji na  Podzimní setkání Spirály 7. - 9. 10.2016 v Brtnici:

Jméno, příjmení:..................................................................... Datum narození:..................................

Adresa:.................................................................................................................................................

Email:.................................................................... Telefonní číslo:......................................................

Vegetarián:  o ano    o ne     

Datum, místo:............................................ Podpis: .............................................................................

                                                                                                     (u nezletilých podpis zákonného zástupce)