Cena Paměti národa pro člena SAG

20.11.2017 09:14

Člen Sdružení Ackermann-Gemeinde P. František Lízna obdržel v pátek 17. listopadu Cenu Paměti národa. Toto ocenění získaly, spolu s panem Líznou, další tři osobnosti, které svými životy prokázaly, "že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázná slova". P. Františku Líznovi srdečně blahopřejeme!
Podrobnější infomace o Ceně a o laureátech naleznete zde.