Česko-německé setkání v Landshutu "Odvaha pro budoucnost", 1.-4.8.2019

03.04.2019 12:51

Milí přátelé,

 

rádi bychom Vás pozvali na naše česko-německé setkání v Landshutu, které se bude konat od 1. do 4. srpna 2019. Hlavním tématem setkání je Evropa 1989 - Evropa 2019. Odvaha pro budoucnost.

 

Letos je tomu třicet let od sametové revoluce a pádu železné opony. Po událostech roku 1989 zavládla napjatá atmosféra plná očekávání a my jsme doufali, že rozdělení kontinentu bude navždy překonáno a že celá Evropa bude založena na úzké spolupráci stojící na svobodě a demokratických hodnotách. 

I přes různé překážky a zklamání bylo dosaženo mnoha. Češi a Němci jsou již patnáct let společně v Evropské unii, například mohou cestovat bez hraničních kontrol nebo i v jiných zemích žít, studovat nebo pracovat. Mnohokrát jsme tuto příležitost využili ke společnému dialogu a setkávání se. Z toho mohlo dojít ke vzájemnému smíření a k navázání přátelství. 

Může se zdát, že pozitivní nálada z roku 1989 vyprchala; že se idea Evropy ztrácí v tváří v tvář Brexitu, či nastupujícímu nacionalismu a tak přitažlivému populismu. Avšak naše zkušenosti se vzájemným dialogem a spoluprací nám v tento čas dodávají odvahu. I proto jsme pro naše česko-německé setkání zvolili motto: „Evropa 1989 - Evropa 2019. Odvaha pro budoucnost“. 

Landshut, město ležící na Isaru a známé svým gotickým a renesančním panorámatem, nám při našem setkání poskytne příjemné prostředí pro náš pestrý a rozmanitý program. Chceme v Landshutu získat „odvahu pro budoucnost“. Naše setkání má být znamením pro aktivní a smířlivé česko-německé sousedství ve středu Evropy.

 

Těšíme se na Vás!

 

Pozvánku můžete nalézt zde.

Online přihlašovací formulář je v dolní části této stránky (doporučujeme), papírová přihláška je dostupná zde.

Online přihláška na Dny česko-německého setkání v Landshutu