Duchovní obnova Spirály SAG (únor 2016)

04.01.2017 07:40

 

O duchovní obnově Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde jsem se dozvěděl přes facebookovou pozvánku od kamarádky. Měl jsem ten víkend zrovna volný a protože mě velmi zajímalo jak samotné sdružení česko-německého smíření, tak i téma duchovní obnovy, kterým bylo „Milosrdenství v křesťanství, judaismu a islámu“, rozhodl jsem se pozvání přijmout.

Bydlení u sestřiček Benediktinek v klášteře na Bílé Hoře bylo skvělé a i jejich pohostinnost a přitom tolerance k našemu programu byly velmi příjemné. Protože neodmyslitelnou součástí života v klášteře jsou i denní modlitby, alespoň těch ranních jsme se zúčastnili také.

Program duchovní obnovy byl opravdu tématický a dobře propracovaný. Zažili jsme zajímavé povídání o Božím Milosrdenství s jednou ze sestřiček Benediktinek, svědectví jáhna, který poskytuje duchovní služby umírajícím lidem, zahráli jsme si vlastní bibliodrama a aktivně se zúčastnili česko-německé mše. Kromě toho jsme ještě měli jedinečnou možnost vést diskuzi o Božím Milosrdenství s velmi vzdělaným ortodoxním židem a také navštívili jednu z pražských mešit, kde nám místní imám přiblížil toto stejné téma z pohledu koránu. Zakončení každého dne modlitbou ve stylu Taizé pak bylo velmi krásné a uklidňující.

Celá duchovní obnova pro mě byla velmi obohacující a všem organizátorům patří můj velký dík.

Aleš Doleček