Ekumenická bohoslužba k připomínce 70. výročí bombardování Emauzského opatství

27.01.2015 18:36

Emauzské opatství a Sdružení Ackermann-Gemeinde si Vás dovolují pozvat