Evropa rozervaná nebo sjednocená? přednáškový cyklus v Moravské zemské knihovně

24.10.2012 09:23
Evropa rozervaná nebo sjednocená?
Literatura, diplomacie a politika na cestě z 20. do 21. století
v Moravské zemské knihovně
(konferenční sál /není-li uvedeno jinak/, Kounicova 65a, Brno)
 
 
 
 
 
Jako 3. cyklus Rakouská knihovna v přednáškách/Wissenschaftskolleg  Österreich-Bibliothek (wiko.phil.muni.cz)  chce podnítit u příležitosti 35. výročí založení hnutí za občanská práva Charta 77 a 70. výročí úmrtí  světového romanopisce Roberta Musila, který žil mj. v Brně, diskusi o ideji (střední) Evropy (Mitteleuropa) mezi intelektuály-spisovateli (Milan Kundera aj.), kteří byli mj.  (kulturně)politicky činní a kteří se uplatnili v této spisovatelsko-politické dvojroli (Václav Havel, Jiří Gruša, Milan Uhde aj.).  Také by rád představil Evropu v pokušení totalitarismu „zleva“, „zprava“, Evropu válek a migrací (exilu) a pokusů o znovunabytí svobody.
Inspirativně zapůsobila i v Česku málo známá kniha Karla Jasperse – Idea univerzity (Die Idee der Universität), kterou Jaspers reagoval v univerzitním prostředí na zkušenost s totalitarismem: Jeho hledání pravdy, byť třeba z jiných východisek, se možná překvapivě stýka i s názory papeže Benedikta XVI., jak je prezentoval v přednášce při setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu (27.9.2009). Jaspersova kniha byla předmětem debat o étosu univerzitního vzdělání v době nebývalé ekonomizace vzdělávacího sektoru (sympózium na Oldenburské univerzitě 2008). Podnětně zapůsobil i impulsní referát Příběhy středoevropských iritací Paula Lendvaie, který přednesl na jaře 2012 v rámci XXI. Česko-německé konferenci – Dialog uprostřed Evropy, pořádané Společností Bernarda Bolzana, Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde a cyklus přednášek je pojat jako volné pokračování těchto Jihlavsko-brněnských rozhovorů.
Nejen výběrem referentů by chtěl být projekt také mostem k projektu České vize https://ceskavize.cz) za účasti Václava Havla a Jiřího Gruši.  Projekt je věnován i památce Jiřího Gruši (28.10.2011), člena čestného komitétu Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek a jeho referenta , nedožitým narozeninám rakouského literárního kritika prof. dr.  Wendelina Schmidta-Denglera a 20. výročí vyhlášení Stipendia Franze Werfela pro mladé literární vědce zabývající se rakouskou literaturou. Projekt vznikl mj. v rámci partnerství s Vídeňskou univerzitou a Ackermann-Gemeinde Rottenburg Stuttgart.