Jazykový kurz němčiny pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce - Bamberk/Vierzehnheiligen, AG

27.02.2017 15:55

Ackermann-Gemeinde s podporou arcibiskupství Bamberk pořádá jazykový kurz němčiny pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce v době od 3. do 28. července 2017. První polovina tohoto již tradičního kurzu probíhá v poutním domě ve Vierzehnheiligen. Druhá část se uskuteční v Bamberku s ubytováním v křesťanských rodinách nebo na farách. Výuka bude probíhat ve dvou skupinách dle úrovně znalosti jazyka. Součástí kurzu jsou exkurze a besedy, které přispívají k seznámení s místní církví.

Pořadatelé prosí o účastnický příspěvek ve výši 120,-- Euro, který bude vybírán při zahájení kurzu a na jeho konci prosíme každého účastníka, aby odevzdal osobní písemné zhodnocení.

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 3. dubna 2017 na adresu:

 

Sdružení Ackermann-Gemeinde

Vyšehradská 49, CZ-128 00 Praha 2,

e-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz

 

Do přihlášky nezapomeňte uvést přesnou adresu, telefon, e-mail, rok narození a stupeň znalosti německého jazyka (pokud možno dle klasifikace EU A1-C2).