Jedeme na Velehrad! Sdružení AG se společně s AG zapojí do programu oslav na Velehradě.

28.06.2013 11:14

Stavět mosty s Kristem: Češi a Němci – sousedé
Dny lidí dobré vůle – Velehrad 2013

V roce, kdy si Česká republika a Slovensko připomínají 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila Metoději na Velkou Moravu, bychom neměli zapomínat na slova papeže bl. Jana Pavla II., který oba svaté braty prohlásil za spolupatrony Evropy s odůvodněním, že vedle zásluh o kulturu, bojovali za jednotu církve východní se západní a ukázali správnou cestu ke sjednocení Evropy.
V duchu těchto slov si cyrilometodějský rok připomíná i Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) se svou sesterskou organizací Ackermann-Gemeinde (AG) v Německu. Bylo to právě Sdružení Ackermann-Gemeinde, které letošní rok oslav zahájilo česko-německou konferencí na téma „Počátky evangelizace: Dialog spirituality a společnosti tehdy a dnes“, která byla věnována odkazu věrozvěstů a naší křesťanské evropské budoucnosti. V tomto duchu se také SAG a AG zapojují do letošních oslav na Velehradě, kde chceme prezentovat nejen naší činnost pro mírové soužití ve sjednocené Evropě.

V rámci programu Dnů lidí dobré vůle jsme na 4. července od 16.30 do 17.30 hod. v Poutním a exercičním domě Stojanov (2. patro) na Velehradě připravili diskuzi pro veřejnost v duchu patronů Evropy na téma „Stavět mosty s Kristem: Češi a Němci – sousedé“. Naše pozvání přijali Mons. Anton Otte, probošt Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě a Dr. Walter Rzepka, čestný předseda Ackermann-Gemeinde. V diskuzi se chceme věnovat nejen odkazu svatých bratří Cyrila a Metoděje pro naši Evropu. Budeme hovořit i o sousedských vztazích a roli křesťanských organizací pro jejich prohlubování. Dobrým příkladem bude i pozvánka německých biskupů a Centrálního komitétu německých katolíků (ZdK) na Katolické dny 2014, které se uskuteční 28. května – 1. června 2014 v bavorském Řeznu (Regensburg).


(sag)

 

Plakát - pozvánka k diskusi v pdf.

Tisková zpráva ke stažení v pdf.

 

Ackermann-Gemeinde

https://www.ackermann-gemeinde.de/

Německé katolické dny 2014
https://www.katholikentag.de/