Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde - pozvánka

15.01.2015 00:45

Vážení přátelé a příznivci našeho spolku, 

dovolujeme si Vás pozvat na česko-německou konferenci Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20. století, která se uskuteční od pátku 27. února do neděle 1. března 2015. Pozvánku s přihláškou naleznete v příloze.

V roce 2015 si připomeneme 70. výročí od konce II. světové války. Dosud největší válečný konflikt si vyžádal na 40 mil. lidských životů a jeho důsledky znamenaly mj. mnohamiliónové přesuny obyvatel v prostoru střední a východní Evropy. Fenomén masových přesunů obyvatelstva však není spojen jen s obdobím po konci II. světové války.

Nelidské zásahy do životů miliónů lidí v podobě přesunů, odsunu a vyhánění, provázejí lidské dějiny odedávna, jsou i realitou minulosti nepříliš vzdálené a dějí se i v současnosti.

Konference „Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20. stol.“ chce reagovat na současné světové dění. Pro ucelený přehled nabídne pohled do dějin střední, východní a jižní Evropy. Naše pozvání přijali polský historik dr. Kazimierz Wóycicki a profesor Jan Rychlík. Kromě historického ohlednutí nás dr. David Bouma seznámí s morálními aspekty a dopady hromadných přesunů obyvatelstva. Tradiční kulturní program nabídne účastníkům možnost navštívit Památník Lety
u Písku, případně účast na prezentaci knihy „Směli jsme zůstat“, přibližující osudy zůstavších českých Němců, kterou doprovodí vystoupení pěveckého sboru Němců z Orlických hor. Nedělní program zakončí panelová diskuse k aktuálnímu dění na Ukrajině a v dalších válkou zmítaných zemích.

 

Předběžný program pdf.

Pozvánka s přihláškou pdf.