Lidé podpořili projekt Smíření 2016 více než 70 tisíci korun

06.10.2016 12:18

Sedmdesát let od ukončení tzv. organizovaného odsunu sudetských Němců z Československa přispěli čeští občané více než 70 000 Kč na projekt, který usiluje o reflexi společné minulosti a dobré česko-německé vztahy v budoucnosti.

„Máme obrovskou radost z toho, že v pohled Čechů na vysídlení Němců (v prvním poválečném roce spíš vyhnání) se mění. Ukazuje to i ochota lidí přispět na projekt Smíření 2016, který pro pamětníky vyhnání organizujeme,“ říká jedna z organizátorek projektu Vlaďka Vojtíšková.

 

Praha, 6. 10. 2016: Projekt Smíření 2016 se skládá ze tří částí – veřejné diskuse, putovní výstavy a koncertu. Na koncert chtějí organizátoři – Sdružení Ackermann-Gemeinde a spolek Antikomplex – pozvat i samotné pamětníky vysídlení a jejich potomky. „Přihlásilo se nám na šest desítek pamětníků případně jejich potomků z celého Německa, jejich reakce na naše pozvání jsou neuvěřitelně pozitivní,“ říká jednatelka Sdružení Ackermann-Gemeinde Eva Engelhardt.

 

Právě kvůli vysokému počtu pamětníků, kteří by rádi přijeli do Prahy, uspořádali organizátoři crowdfundingovou sbírku na Koncert smíření 2016. „Chceme všem pamětníkům uhradit ubytování a stravu jako viditelné gesto naší snahy ukázat jim jinou tvář než na jakou byli povětšinou zvyklí třeba v 90. letech,“ vysvětlují Vojtíšková a Hana Špirková, která se do projektu zapojila i kvůli svým sudetoněmeckým kořenům. „Sbírku jsme organizovali nejen z nutnosti, abychom pokryli všechny náklady, ale i s napjatým očekáváním, jestli se nám podaří přesvědčit českou společnost, že tato akce je potřebná. Pamětníci určitě budou mít radost, že projekt finančně podpořily nejen nadace a instituce, ale osobně i drobní dárci,“ myslí si Špirková.

 

Důležitou součástí projektu bude i putovní výstava, kterou připravuje spolek Antikomplex. Ta má ukázat příklady přátelství a spolupráce mezi sedmi německými a českými rodinami, které spojuje dům, v němž jedni žili před válkou a druzí v něm žijí dnes. Některé z těchto osudů zazní i v pořadu Příběhy 20. století na Českém rozhlase Plus, který je mediálním partnerem celého projektu. „Chtěli bychom lidem ukázat, že se nemusí bát otevřít dveře, na něž klepe německý návštěvník. Že když se překonají obavy z mýtu „zlých Sudeťáků“, kteří si nárokují jejich domy a chalupy, mohou s původními obyvateli klidně navázat normální vztahy, případně přátelství a navštěvovat se – už se to některým lidem povedlo,“ dodává k výstavě, která bude k vidění během listopadu v Národní technické knihovně a následně v dalších českých městech, ředitelka spolku Antikomplex Terezie Vávrová.

 

„Náš projekt není žádnou politickou deklarací, přesto bych byla ráda, kdyby vedl i ke změně postojů některých politiků. Aby se přestali bát přijet třeba do Postoloprt uctít nevinné oběti poválečných masakrů, stejně jako německý prezident přijel uctít památku obětí zavražděných v Lidicích. Mým osobním přáním by také bylo, aby došlo k deklaratornímu zrušení tzv. amnestijního zákona 115/1946 Sb., který byl přijat před 70 lety, a v důsledku kterého nebylo násilí spáchané na vyháněných civilistech včetně žen a dětí nikdy potrestáno,“ uzavírá Vojtíšková. 

 

Informace o projektu:

Projekt Smíření 2016 se skládá ze tří částí: 
1.  Diskuze, která se uskuteční ve středu 2. 11. ve večerních hodinách v kině BIO OKO na Praze 7, vystoupí na ní starosta Prahy 7 a dříve učitel dějepisu Jan Čižinský, dokumentarista David Vondráček a historik Matěj Spurný.

2.  Koncertu smíření s výtvarnou instalací akademické sochařky Josefíny Jonášové, nositelky Ceny rektora AVU, který proběhne v sobotu 5. 11. od 19:30 v kostele sv. Antonína na Praze 7. Na koncertě vystoupí sbor Radost Praha a Stamicovo kvarteto, zazí na něm i skladba Elišky Cílkové, nositelky AHUV prize pro skladatele do 30 let napsaná přímo pro tuto příležitost. Koncertu smíření se zúčastní i samotní vysídlení nebo jejich potomci.

2.  Panelové výstavy Pod jednou střechou, kterou připravuje sdružení Antikomplex, a která bude v listopadu k vidění v Národní technické knihovně na Praze 6. Následně bude putovat po českých městech. Výstava ukazuje osudy a pohledy 14 rodin - 7 rodin, které byly po válce vysídleny ze svých domovů a 7 rodin, které nyní v domech žijí a s vysídlenými se stýkají. Některé z těchto osudů zazní i v pořadu Příběhy 20. století na Českém rozhlase Plus, který je mediálním partnerem projektu.   

 

Kontakty pro média:
Vlaďka Vojtíšková, Hana Špirková: smireni2016@gmail.com

Telefon: 776 393 717, 721 931 877


Sdružení Ackermann-Gemeinde: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz

https://www.ackermann-gemeinde.cz/projektsmireni2016/

 

Antikomplex: vavrova@antikomplex.cz

https://www.antikomplex.cz/smireni-2016.html