„Mé dítě, nyní se budeš uzdravovat“ – pouť do Filipova

19.01.2016 12:02

Odpoledne 12. ledna jsme se vydali se skupinou asi 30 lidí na cestu z Prahy do Filipova, abychom tam společně slavili 150. výročí zjevení Panny Marie, stejně jako 70. výročí založení Ackermann-Gemeinde v Mnichově.

Zpěvem českých a německých písní k oslavě Panny Marie a motlitbami růžence se nesl již náš příjezd do Rumburku ve znamení poutě. Po příjezdu do hotelu jsme si mohli užít více než hodinovou komentovanou prohlídku města Rumburku. I přesto, že se v tomto ročním období brzy stmívá, dokázala nám skvělá průvodkyně představit nečekaně mnoho zajímavého.

Při společné večeři se naše skupinka setkala rovněž s účastníky, jež přicestovali z Mnichova, Würzburgu a jiných koutů Německa. Následně jsme se snažili jít co nejdříve spát, abychom mohli pouhých několik hodin později, pokud možno odpočatí, začít další den nabitý programem a očekávanou mší.

Již ve tři hodiny brzy ráno jsme s opět setkali v autobuse,  abychom se z Rumburku společně vydali do Filipova. Díky včasnému odjezdu k bazilice minor ještě pro většinu z nás zbyla k místa k sezení v poutním postele, kde se sešel bezpočet věřících, jež se sešli z nejrůznějších míst i zemí. Ve čtyři hodiny začala dvouhodinová česko-německá bohoslužba, při níž se připomínal zázrak uzdravení a zjevení Panny Marie v roce 1866 a rovněž bylo vícekrát zmíněno výročí založení Ackermann-Gemeinde v roce 1946 v Mnichově.

Při společné snídani, kterou Ackermann-Gemeinde pořádala pro nejrůznější hosty, se všichni účastníci posilnili na  slavnostní akt, při němž potom dle očekávání byl slavnostně zahájen rok, kdy slavíme 70. výročí založení Ackermann-Gemeinde.

Po zdravicích litoměřického biskupa Jana Baxanta, německého biskupa Wolfganga Ipolta ze Zhořelce, stejně jako zastupujícího předsedy Sdružení Ackermann-Gemeinde, Petra Křížka,  vystoupil se svým slavnostním proslovem „Jako křesťané a Evropané. Jako Němci a Češi. Sedm desetiletí angažovanosti pro integraci a dialog“ spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, pan Martin Kastler. Později představil spolkový jednatel Ackermann-Gemeinde, Matthias Dörr, nové vydání německého díla autora Johannese von Saaz „Der Ackermann aus Böhmen“(Oráč z Čech), o které se opírá právě i název naší organizace. Každému z účastníků byl jeden výtisk po skončení slavnosti věnován. Vyvrcholením celé akce byla společná modlitba z části  „Motlitby za pokání a smíření“ .

Před společným obědem a cestou domů už nám zbyl jen čas na prohlídku Rumburské lorety s naší milou průvodkyní, jež se pro obě skupiny konala jednak v češtině, tak i v němčině.

Na cestu domů do Prahy se naše skupina vydala krátce po poledni a všichni byli velmi spokojeni s celým průběhem putování. Zpěv i modlitby však již nebyly tak dlouhé, neboť i většina účastníků byla vyčerpaná po ránu plném silných zážitků.

 

Vzpomínka od Miriam Lang, účastnice pouti, studentka