„Mění se kulisy, ale nemění se svět jako takový" (Daniel Herman, SAG)

14.08.2015 11:47

Sdružení Ackermann-Gemeinde a německá Ackermann-Gemeinde se opět setkali po třech letech, tentokráte v Českých Budějovicích

„Všichni, kteří se v těchto dnech sešli v Českých Budějovicích, jsou lidé, kteří se dívají steiným směrem. Sešli jsme se jako křesťané, jako Evropané, jako Češi a Němci. Spojuje nás vůle k usmíření mezi našimi národy. Spojuje nás skutečnost, že nenecháváme historické události plné utrpení vyblednout, ale ani si je neupravujeme ve svůj prospěch“. Těmito slovy zahájil P. Martin Leitgöb, duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde úvodní nešpory, které byly duchovním úvodem česko-německého setkání „Gemeinsam gefordert – gemeinsam aktiv. Jako křesťané i Evropané. Jako Češi i Němci“ v Českých Budějovicích, jehož se zúčastnilo na 450 účastníků všech generací.

Na programu setkání byly přednášky, diskuse, bohoslužby, koncerty, výstavy a open-air akce. V úvodním slově předsedy Sdružení Ackermann-Gemeinde, Daniela Hermana zazněla i slova k zamyšlení: „Mění se kulisy, ale nemění se svět jako takový“. Německý velvyslanec v Praze Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven si pochvaloval, že se i přes tropické počasí v Budějovicích sešly všechny generace. Pódiovou diskusi s tématem „Letargie Evropy - život v míru a spravedlnosti, samozřejmostí?“ obsadili politici a teologové, mezi nimi i Štefan Füle. V jednotlivých příspěvcích byla oslovená aktuální témata, téma uprchlíků se objevilo pokaždé. Diskusi na téma „Odpovědnost křesťanů v sekulární společnosti“ s úvodním slovem biskupského vikáře Dr. Vojtěcha Eliáše a bývalého státního ministra Dr. Thomase Goppela doplnili další křesťané, aktivní v politice mj. místopředseda poslanecké sněmovny PČR Jan Bartošek. Nový českobudějovický biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil a erfurtský světící biskup Dr. Reinhard Hauke byli hlavními celebranty česko-německých bohoslužeb. V rámci setkání byly uděleny dvě „Medaile smíření Ackermann-Gemeinde na památku Hanse Schütze“. Manželům Christě a Adolfu Ullmannovým a Karlu Schwarzenbergovi za jejich zásluhy v česko-německých vztazích. Touto medailí usmíření oceňuje Ackermann-Gemeinde příkladnou snahu o potlačení a nápravu bezpráví a utrpení minulosti, o vybudování a spoluvytváření dobrého sousedství, zejména mezi Čechy, Němci a Slováky, o spolupráci všech mírotvorných a smírčích sil těchto národů ve smyslu duchovní obnovy Evropy a prohloubení evropské jednoty. Předseda německé Ackermann-Gemeinde Martin Kastler při předávání medaile Karlu Schwarzenbergovi prohlásil: „Činíme tak proto, že jste celá desetiletí nepřetržitě působil na poli smiřování Čechů a Němců“.

 

Eva Engelhardt

FOTOGALERIE: Spolkové setkání České Budějovice 2015