Plán činnosti 2014

11.03.2014 09:39

Akce SAG a Spirály:
* 21. – 23.02.       Konference SAG – Praha „Evropská Identita – zhodnocení jejího vývoje 100 let     od 1. světové války“
*                         Setkání Spirály SAG
* 13. – 14. 9.        Ekumenický duchovní program (společně s německým katolickým a evangelickým společenstvím v Praze)

Akce, na kterých se organizačně spolupodílíme:
* 11. – 13.04.       XXIII. Brněnská konference „Dialog uprostřed Evropy“ (AG München, SBB)
* 16. – 21.04.       Občanské vzdělávání, klášter Niederaltaich
* 02. – 04.05.       Česko-německé putování po Svatojakubské cestě: Plánice – Neukirchen (společně    s KEB Cham)
* 28.05.- 01.06.    Katolické dny v Řeznu
* 30.06. – 25.07.  Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen)
* 17.07. – 24.08.   Dětský tábor „Plasto Fantasto“ – Haidmühle (Junge Aktion AG)
* 02.11.               Ackermann und der Tod/Oráč a smrt – divadelní představení v Emauzích k 600. výročí    úmrtí Jana ze Žatce
* 28.12. – 01.01.15  Česko-německý Silvestr (Junge Aktion AG, Spirála SAG)

Akce AG a JA v Německu, jichž se zúčastní členové předsednictva:
* 07. – 09.02.       Spolkové předsednictvo AG ve Würzburgu
* 16. – 18.05.       Víkend informací a setkávání Ackermann-Gemeinde regionu severo- a jihovýchod ve Schmochtitz u Budyšína (Ackermann-Gemeinde)
* 24. – 25.06.       Pracovní jednání zaměstnanců AG (AG Mnichov)
* 24. – 25.10.       Spolkové předsednictvo AG v Norimberku

Prezentace SAG na následujících akcích:
* 07. – 08.06.       65. Sudetoněmecké dny v Augšpurku
 

Další aktivity budou upřesněny během roku.