Plán činnosti 2015

20.01.2015 16:20

Akce SAG a Spirály:
* 27.2. – 01.03. Konference SAG – Praha „Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20. století“
* 06. – 09. 08.  Česko-německé spolkové setkání v Českých Budějovicích (AG München)
* 19. – 20. 09.  Ekumenický studijní zájezd s Německým katolickým a evangelickým společenstvím v Praze (Horní Lužice/SRN)

23. - 25-10.    Spirála/ Česká Třebová

Akce, na kterých se organizačně spolupodílíme:
* 13. 02.         Ekumenická bohoslužba k připomínce 70. výročí náletu na Prahu a bombardování Emauzského opatství
* 27. – 29.03.  XXIV. Brněnská konference „Dialog uprostřed Evropy“ (AG München, SBB)
* 06. – 12.04. Rohrer Sommer
* 07. – 31.07. Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen)
02. – 09.08. 18. Dětský tábor „Plasto Fantasto“ – Haidmühle (Junge Aktion AG)

02. – 09.08. Česko-německo-slovenské setkání mladých z Jungen Aktion v Českých Budějovicích

* 31.12.         Česko-německý Silvestr (Junge Aktion AG, Spirála SAG)

Akce AG a JA v Německu, jichž se zúčastní členové předsednictva:
* 20. – 21.02.  Spolkové předsednictvo AG v Praze
* 17. – 19.04.  Víkend informací a setkávání Ackermann-Gemeinde regionu severo- a jihovýchod ve Schmochtitz u Budyšína (Ackermann-Gemeinde)
* 09. – 10.03   Pracovní jednání zaměstnanců AG (AG Mnichov)
* 01. – 03.05.  Rohrer Forum
* 09. – 10.10.  Spolkové předsednictvo AG v Norimberku

Prezentace SAG na následujících akcích:
* 25. – 26.04. Závěr Bavorského týdne v Plzni, prezentace SAG a AG

* 24. – 25.05. 66. Sudetoněmecké dny v Augšpurku


Další aktivity budou upřesněny během roku.