Podzimní setkání Spirály v Plzni

14.11.2017 08:38

Zpráva jednoho z účastníků Daniela Koláře o podzimním setkání Spirály v Plzni na téma Křesťanství a sekulární společnost.

 

Podzimní setkání sdružení Spirála proběhlo letos v západočeské Plzni. Tématem, o němž účastníci během tří dnů živě diskutovali a dozvídali se nové a nové poznatky, bylo Křesťaství a sekulární společnost, tedy vliv víry/náboženství na světskou společnost.

 Hned úvodní referát účastníkům osvětlil, co si má člověk vlastně po pojmem sekulární společnost představit.  V referátu byl rovněž zmíněn vývoj světské společnosti v závislosti na křesťanství (církvi) v průběhu historie a v neposlední řadě, jak se tyto dvě sféry navzájem ovlivňují a jakou roli hrají v současném rušném světě. 

 Další den následoval divadelní workshop. Na příkladech tří divadelních her (ze současnosti i minulosti) poznávali účastníci vlivy křesťanství/církve na kulturní či divadelní tvorbu. Někteří z posluchačů se zapojili natolik aktivně, že dokonce předvedli své amatérské, avšak výborné herecké schopnosti, kdy část jedné z her předvedli ostatním.

 Závěrečný referát poslední den shrnul veškeré poznatky tématu podzimního setkání. Společnost a církev v současnosti, světský a církevní život, známé i neznámé vlivy křesťanství v každodenním životě běžného člověka (např. sakrální architektura, církevní spolky mládeže atd.) a spoustu dalšího.

 Vedle přednášek měli účastníci také možnost poznat blíže město Plzeň. Za krásného slunečného počasí vyrazili na krátkou, avšak velmi zábavnou komentovanou prohlídku města. Poznali tak známá i neznámá zákoutí Plzně a zjistili například, proč je plzeňské pivo tak výborné ve světě, na kterých řekách Plzeň vlastně leží nebo jak to bylo ve skutečnosti s osvobozením města na konci války.

 Poslední večer vyrazili také někteří z účastníků na tzv. Plzeňskou noc, kdy si v různých městských hudebních klubech mohli poslechnout muziku několika kapel z celé republiky.

 Celé setkání se povedlo, všichni účastníci byli nadšení a domů si mohli odvézt nové poznatky.

 

Daniel Kolář