Podzimní setkání Spirály SAG (říjen 2016)

04.01.2017 07:42

Zpráva naší evropské dobrovolnice Franzisky Bilau o podzimní setkání Spirály na téma „Budoucnost křesťanství v Evropě – perspektivy ekumenismu“.

 

Od 7. do 9. října 2016 se v Brtnici konalo podzimní setkání Spirály na téma „Budoucnost křesťanství v Evropě – perspektivy ekumenismu“.

 

Začali jsme v 19:00 společnou večeří v restauraci poblíž fary. Společné posezení bylo dobrou příležitostí se navzájem poznat. V 20:00 nás Rebča uvedla do tématu ekumenismu.

 

Následovala společná prohlídka na téma ekumenismus v Brtnici. Provedl nás místní farář Petr Balát. Viděli jsme několik kostelů a dozvěděli se mnoho nových informací o místě našeho pobytu, o jeho minulosti a o tom, jak se zde potkávala a potkávají různá náboženství. Například se ve zdejším katolickém kostele nacházejí evangelické relikvie, jejichž historii nám Petr Balát detailně vyložil. Prohlídka byla velmi zajímavá a jasně ukázala, že Brtnice byla tím správným místem pro náš seminář.

 

V sobotu ráno jsme začali společnou snídaní, při které jsme znovu měli možnost reflektovat předešlý den, zvláště pak prohlídku města. Následně jsme se společně pomodlili. Kolem 10:15 byla možnost zúčastnit se kreativního dopoledne, které měla na starosti Petra. Díky její přednášce jsme se toho o umění a ekumenismu hodně dozvěděli. Následně jsme sami mohli být kreativní a každý z nás namaloval obraz na téma ekumenismus a víra zcela podle svých představ. Poté, co jsme si obrázky navzájem představili, jsme je všechny rozstříhali a slepili z nich mozaiku na velký kříž.

 

Kolem 12:30 jsme šli na oběd do restaurace, kterou jsme znali již z předešlého dne.

 

Odpoledne jsme se mohli účastnit workshopu, který vedl Matthias. Program byl rozdělen na více částí, z nichž se ve dvou případech jednalo o skupinovou práci, takže jsme se mohli aktivně zapojit. Tento workshop byl rovněž dobrou příležitostí si popovídat a vzájemně si vyměnit zkušenosti.

 

 

 

 

Kvečeru jsme společně připravili bohoslužbu, kterou jsme po večeři pořádali v kostele, kam jsme vzali i náš vyrobený kříž. Později měl každý možnost se před ním tiše pomodlit. Během bohoslužby panovala velmi klidná a příjemná atmosféra, která byla doprovázena tichou hrou na kytaru a zpěvem. Následně jsme se opět sešli v kuchyni na faře. Na táborák už byla bohužel příliš velká zima, ale několik svíček ho dobře nahradilo a marshmallow nám chutnaly i tak.

 

Následující ráno opět začalo společnou snídaní ve společenské místnosti.

 

Následovala nedělní mše, na které jsme měli možnost se aktivně spolupodílet a např. jsme pronesli přímluvy. Náš kříž jsme také přinesli dopředu a postavili na oltář tak, aby ho mohli všichni vidět. Po skončení mše jsme se ještě jednou všichni sešli, abychom víkend reflektovali. Zpětná vazba byla velmi pozitivní, a to jak co se pestrého programu týče, tak zajímavého místa, příjemné atmosféry a skupiny.

 

Kolem 12:30 jsme šli opět všichni na oběd a pak jsme postupně odjeli.

 

Podzimní setkání na téma „Budoucnost křesťanství v Evropě – perspektivy ekumenismu“ se mi moc líbilo. Hodně jsem se o tématu ekumenismu naučila, poznala jsem nové místo a milé lidi. Byli jsme sice malá skupina, ale to bylo podle mě výhodou, neboť právě to představovalo možnost si s každým popovídat a navzájem se lépe poznat.

 

napsala Franziska Bilau

přeložila Eliška Pekárková