Pozvánka s přihláškou na konferenci SAG 25.-27.1. 2013

16.10.2012 12:20

 

Počátky evangelizace: Dialog spirituality a společnosti tehdy a dnes

Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde

25. – 27. ledna 2013

Praha, Hotel EXE Iris Vladivostocká 2 (Vršovice-areál Slávie)

1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které si v roce 2013 připomeneme, je hlavní výzvou pro téma tradiční česko-německé konference našeho sdružení. Zdánlivě české (slovanské) téma, bychom rádi pojali v širších souvislostech, mj. s poukazem na prolínání východního a západního vlivu na christianizaci dnešních území ČR a především dnešní situaci. Již zahajovací páteční podvečer účastníkům nabídne pohled do současného stavu dialogu společnosti a spirituality, včetně nástinu historického vývoje. V následné diskuzi se neomezíme jen na české země, ale přiblížíme i situace u našich sousedů. Sobotní dopolední program vyplní přednášky s diskuzí k problematice inkulturace křesťanství a islámu do společnosti v evropském prostoru. Odpoledne nabídne kulturní zážitek v podobě divadelního představení Šumař na střeše v Divadle Fidlovačka. Novinkou neděle bude přesun účastníků na pražské Hradčany, kde se uskuteční česko-německá mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého s navazující diskuzí dvou významných osobností (filosofa prof. Ludvíka Armbrustera SJ a geologa dr. Václava Cílka) o poutnictví, cestách člověka k víře i poznání světa v jeho rozmanitosti. V samém závěru setkání bude účastníkům nabídnuta prohlídce Arcibiskupského paláce. Mimo již zmiňovaných panelistů přivítáme i řadu dalších hostů; doc. Aleše Opatrného z Katolické teologické fakulty UK, teologa prof. Alberta-Petera Rethmanna, dr. Martina Leitgöba CSsR – duchovního německy mluvícího společenství v Praze.

 

Konference se koná pod záštitou arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky OP.

Přihláška v pdf.

Přihláška v doc.