Pozvánka na pouť česko-německého porozumění ve Skokách

26.04.2013 10:08

Pouť českoněmeckého porozumění ve Skokách ve středu 1.5.2013

Poutní slavnost bude zahájena tradičně v 10 hodin procesím, na které pak naváže v 11 hodin mše svatá. Skoky letos uvítají svého velkého příznivce, kterého našly v biskupovi Plzeňské diecéze Mons. Františkovi Radkovském. Ten bude hlavním celebrantem poutní mše svaté, chybět nebudou ani zástupci Kanonie premonstrátů v Teplé, pod jejichž duchovní správu kostel nyní spadá. Během mše svaté zazní Missa Brevis a moll F. X. Brixiho
v podání klatovského Kolegia pro duchovní hudbu.

Více informací naleznete na www.skoky.eu