Pozvánka na Rohrské léto 2013 - tradice, hudba, literatura, kultura nás spojují

11.07.2013 10:27

Milí přátelé „Rohrského léta“, vážené dámy a pánové!
Jak už bylo ve zpravodaji Ackermann-Gemeinde oznámeno i letos se bude konat dlouhé Rohrské léto. Srdečně zveme všechny příznivce hudby, malé a velké, staré i mladé.


SOBOTA 3. srpna až NEDĚLE 11. srpna 2013

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

 

Program setkání má tradiční strukturu
• literární kroužek –  Manuela Kopřivová
                              Kateřina Kovačková
• orchestr a komorní hudba – Simon Ullmann
• religiózní kroužek – opat Gregor Zippel OSB
• kreativní kroužek – hledá se vedení tohoto kroužku
• práce se dřevem pouze pro děti
• loutkové divadlo – Jutta Boehm
• flétnový soubor – Christa Ullmann
• chór – Stephanie Kocher
• lidové tance a lidová hudba – Paul Barth, Barbara Hauck
• hudební výchova pro malé – Gabriele Koch
V literárních kroužcích se budeme zabývat dílem Otfrieda Preußlera. Letos poprvé nabídneme jeden kroužek pro mládež a jeden pro dospělé. Chór bude zpívat Mši D-Dur od Antonína Dvořáka v originálním podání pro sbor a varhany. Na tomto místě jedno důležité sdělení: Máme pozvánku do Prahy. Pokud by se podařilo na podzim obsadit sbor, mohli bychom uvést tuto Mši v opatském kostele na Břevnově a v Emauzích. Na vhodném víkendovém termínu bychom se museli dohodnout v Rohru. Orchestr bude mít jako hlavní náplň nacvičení Mozartovy Symfonie g-moll. Jistě je to velká výzva. Houslistů máme dostatek, ale hledáme ještě dva hráče na hoboj. Prosíme vás o pomoc při hledání. Pro kreativní kroužky hledáme ještě personální i obsahové řešení, protože Traudl Heppner musela svojí učast ze zdravotních důvodů odříci. Velká změna v historii Rohrského léta. Určitě ale řešení nalezneme a kreativní kroužek uspořádáme.
Pro loutkové divadlo a flétnový soubor je v plánu nastudování upravené verze symfonie „Peter a vlk“. Religiózní kroužek jsme v roce víry postavili na otázce: „Věřím v jednu svatou apoštolskou církev....! ...Věřím?“ Téma je postaveno na pozadí výroku Benedikta XVI. z jeho řeči ve Freiburgu, že německá církev je příliš světská a měla by více věřit. Lidové tance a hudba se budou inspirovat hudbou a tancem našich evropských sousedů.
Rohrské léto 2013 nás spojí ve více generační a aktivní dovolenou. Rozdílné tematické kroužky nabízí účastníkům možnost poznat vybrané aspekty kultury českých zemí. V minulých ročnících Rohrského léta v sobě mnozí objevili dosud skryté talenty. Tato šance se opět nabízí. Cílem naší „práce“ je zažít společně mezigenerační, radostný a dlouho trvající kulturní zážitek. Byli jsme nuceni tým pro rok 2013 trochu obměnit. Opět však nabídneme hlídání dětí tak, jak jsme zvyklí. Rodiče se mohou bez starostí o své děti věnovat svým kroužkům. Tímto Vás tedy srdečně zveme k účasti! Těšíme se na opětovné shledání s Vámi a též na hodně nových účastníků.
Jménem celého týmu


Adolf Ullmann – Angela Hagen – Wolfgang Tobisch