Pozvánka na Velikonoční triduum a hod Boží v Hejnicích

02.02.2018 09:35

Rádi bychom Vás pozvali na Velikonoční triduum a hod Boží v Hejnicích, konaných ve dnech od čtvrtka 29. 3. do neděle 1. 4. 2018.

Můžete se těšit například na mši svatou v bazilice ze slavnosti Zeleného čtvrtku – památku Večeře Páně s obřadem „Mytí nohou“, autorské čtení povídek Rút Sidonové s hudebním doprovodem, svátost smíření v kostele, křížovou cestu v ambitu baziliky, dále navazují obřady Velkého pátku, zpívané Janovy pašije, celonoční adorace u Božího hrobu. Na Bílou Sobotu možnost pouti, večer se koná žehnání ohně – Lucernarium a vigilie Zmrtvýchvstání Páně, v neděli mše a agapé ve velkém refektáři.

 

Přihlášky (které naleznete ve formátu PDF na konci tohoto článku) zasílejte do 23. března na adresu:  Klášter Hejnice – MCDO, Klášterní 1, 463 62 Hejnice 
nebo na e-mail: mcdo@mcdo.cz;
FAX: +420 482 360 299
Informace na tel.: 482 360 211;
www.mcdo.cz 
Příspěvek za dospělou osobu a pobyt (ubytování + stravování) 1500Kč, děti do 3 let včetně zdarma, 4 – 12 let včetně 950 Kč. Bezlepková strava s příplatkem 50 Kč na osobu/den. 


Zde naleznete odkaz na:

POZVÁNKU
 PŘIHLÁŠKU