Pozvánka na XXVI. Brněnské symposium "Dialog uprostřed Evropy", 7.-9. dubna 2017

04.02.2017 17:38

Společnost Bernarda Bolzana Ackermann-Gemeinde Vás společně s Magistrátem města Brna srdečně zvou na

XXVI. Brněnské symposium „Dialog uprostřed Evropy“

na téma

Moc slova

Klíč k porozumění světu i hříčka populistů

od 7. do 9. dubna 2017 v Brně.

 

Veliké řeči, odvážné dopisy, přiznání viny a prosby o odpuštění, nástroj dialogu a formulování nových myšlenek. Takové zacházení se slovem v politice umožnilo opětovné překlenutí propastí, které mezi evropskými národy vyhloubila druhá světová válka. Česko-německá deklarace, přijatá právě před 20 lety, je jedním z takových příkladů, který dodnes nejen spojuje, ale i inspiruje.

Dnes ovšem zažíváme, jak populisté v Evropě i po celém světě, včetně našich zemí, nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů. I oni v působivých vystoupeních zdatně zacházejí 
se slovy. Těží přitom z odporu významné části společnosti proti politice založené na expertních znalostech a důsledné reflexi. Nerespektování jednou vysloveného a slovní akrobacii vydávají za důkaz své politické obratnosti. Integrita, porozumění a znalosti jsou nahrazovány flexibilitou, silou a energií. Rozumná slova jsou v této atmosféře sotva slyšet.

Během XXVI. Brněnského sympozia „Dialog uprostřed Evropy“ budeme diskutovat o moci slova a rizicích jeho zneužití, v souvislosti s poválečnou minulostí i při vědomí současných zápasů. Budeme se moci opřít o zkušenosti česko-německých a středoevropských vztahů posledních desetiletí. Milníky vzájemného přibližování na různých úrovních, od historické reflexe až po konkrétní přeshraniční spolupráci, zpravidla souvisejí se schopností jednotlivců i společenství věci nově nasvítit a pojmenovat. Jaké podoby by takové snahy měly mít dnes, v čase utvářeném krizemi a nejistotou, aby vyústily v cosi trvale udržitelného? Jak čelit způsobu, jakým populisté zneužívají moc slova, aniž bychom se jim přizpůsobili a sami tak přispívali k úpadku schopnosti přesně myslet a zároveň vést vstřícný dialog?  

Pokusíme se na tyto otázky najít odpovědi, se vzájemným respektem a v dialogické atmosféře, o kterou v Jihlavě/v Brně pečujeme již 25 let. A i pokud se nám to nepodaří, bude již samo společné přemýšlení nad jedním ze zásadních problémů dneška mimořádně důležité.

Srdečně Vás i v letošním roce zveme k aktivní účasti na diskuzích Brněnského symposia.

 

Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve, nejpozději však do 10. března 2017 prostřednictvím přihlášky - ke stažení zde. Kapacita účasníků je omezená.

 

Pozvánka v pdf ke stažení.
Předběžný program symposia.

 

Dle podmínek sponzorů pro rok 2017 Vás žádáme o úhradu konferenčního poplatku ve výši 800 Kč (studenti 400 Kč), pokud nebudete využívat ubytování 200 Kč (studenti 100 Kč). Jedná se o podíl na nákladech za ubytování a stravování během konference.

Bližší informace o místě konání, příjezdu a dalších organizačních otázkách obdržíte s potvrzenou přihláškou.

 

Těšíme se na Vaši účast v Brně.

 

Za pořadatele:

Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Předseda Společnosti Bernarda Bolzana

 

Akce se koná pod záštitou primátora Ing. Petra Vokřála.