Pozvánka - XII. konference Dialog uprostřed Evropy v Brně

15.02.2013 10:45

Předběžný program

Přihláška

 

Vážená paní, vážený pane,

 

dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali na sedmou konferenci Dialog uprostřed Evropy pořádanou v Brně o víkendu 22. března až 24. března 2013 na téma: Co nás ještě drží v Evropě pohromadě. Společně s patnácti ročníky předcházejících česko-německých jihlavských konferencí se letos sejdeme již po dvaadvacáté.

Evropský tisk v nedávné době ovládly palcové titulky se slovem „krize“. Hlavními tématy v mnoha zemích, nevyjímaje Česko a Německo, se tak stalo téma evropské integrace spojené s hledáním cest dalšího vývoje nebo také se zpomalením evropského sjednocování. Ve střední Evropě zažíváme spíše přibývající nostalgii po strukturách národních států, než abychom se snažili konstruktivně a angažovaně ztotožnit s myšlenkami evropského projektu. Co evropská země, to různý přístup. Dokonce i ve výrazně proevropsky orientovaných zemích je postoj k míře spoluodpovědnosti v nadnárodních strukturách různý.

Otázka našeho setkání by tedy měla znít, kde jsou příčiny tohoto vývoje a jak by se daly prolomit. Co drží Evropu - a nás v ní - stále ještě pohromadě?

Ústřední tezí konference bude, že existuje souvislost mezi zánikem společenské soudržnosti na straně jedné a skepsí proti nadstátním strukturám a povinnostem na straně druhé. Jednou z příčin může být jednostranná fixace na individuum a jeho partikulární zájmy. Veřejný prostor, veřejný zájem a dlouhodobé vize společnosti jsou tímto vytlačeny na okraj, stejně jako společná odpovědnost za evropský sjednocovací projekt.

V projevech a v diskusích tedy bude naším hlavním tématem aktuální vnitrostátní a evropský vývoj.

Na brněnské konferenci bychom rádi připomněli i Jaroslava Šabatu (1927-2012), který sympozia a Společnosti Bernarda Bolzana s Ackermann-Gemeinde v Jihlavě a Brně spoluutvářel, a který zemřel v minulém roce. Část našeho programu bude probíhat ve Starobrněnském klášteře, který je spjat s česko-německou historií. Vedle referátů a pódiových diskusí jste i v tomto roce srdečně zváni k aktivní účasti. Jako již tradičně bude součástí konference prezentace vítězných studentských příspěvků z Evropské esejistické soutěže.

Z organizačních důvodů vás žádáme, abyste svou závaznou účast potvrdili přihláškou do   04. března 2013. Pedagogy prosíme o to, aby vyzvali k účasti na této konferenci i své studenty, kterých se budoucnost evropského projektu týká zejména.

S touto pozvánkou vám současně zasíláme předběžný program.

 

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na adresu sbb@email.cz.

 

Srdečně zdraví

Miloš Bělohlávek                                                                              Anton Otte

Společnost Bernarda Bolzana                                                                       Ackermann-Gemeinde