Předseda SAG Jaromír Talíř poděkoval premiéru Nečasovi za projev v Bavorském zemském sněmu

28.02.2013 09:18

 

Předseda vlády

RNDr. Petr Nečas

nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana
 

 

V Praze, 26. února 2013

Vážený pane premiére,

naše české občanské sdružení se již více jak 10 let na křesťanských principech snaží pozitivně a aktivně rozvíjet česko-německé vztahy. Proto jsme se znepokojením sledovali vyhrocení historického tématu tzv. Benešových dekretů a pozice sudetských (českých) Němců v prezidentské kampani. Domníváme se, že s odstupem již téměř 70 let je třeba se věnovat především současnosti a budoucímu rozvoji vztahů s našimi sousedy.

Proto jsme velmi přivítali Vás projev v bavorském Zemském sněmu u příležitosti vaší návštěvy Bavorska, který velmi oceňujeme. Za Váš postoj Vám chceme poděkovat a vyjadřujeme naději, že Vaše slova budou nadějným impulsem pro další vyrovnávání se s historií mezi Čechy a Němci na obou stranách hranice.

 

S přáním všeho dobrého ve Vaší nesnadné práci a v úctě

 

 

Jaromír Talíř

předseda sdružení