První setkání Spirály v Želivě (září 2012)

04.01.2017 07:26

První společný výlet Spirály vedl do kláštera Želiv, který se nachází na soutoku řek Trnavky a Želivky.

15 mladých Čechů ve věku od 14 do 22 let se vydalo na prodloužený víkend od 27. 9 do 30. 9. 2012 v doprovodu svého duchovního rádce Josefa Hurta na Vysočinu, aby strávili společně svůj volný čas hledáním „Křesťanských hodnot dnešní společnosti“. Toto téma jsme si vybrali zejména s ohledem na předvolební kampaně, kde se jak morální, tak i křesťanské hodnoty, přetvářejí v „nic neříkající“ předvolební hesla. Jestliže se mluví o krizi morální nejen v našem státu, ale po celé Evropě, pak právě proto jsme se rozhodli diskutovat o našich hodnotách křesťanských i morálních.  Naším cílem bylo pozastavit se nad smyslem toho, proč se vůbec označovat za křesťany a popřemýšlet nad tím, jaké jsou naše ryzí hodnoty, kterými chceme světu dokazovat naši víru. O tom jsme diskutovali zejména v tematických dopoledních hodinách, které doprovodily filmy promítané navečer „Kluk na kole“ a „Pošli to dál“. Po dlouhých diskuzích jsme došli společně k závěru, že ryze křesťanské hodnoty je těžké označit, nicméně jsou to hodnoty, které mají předávat náš křesťanský pohled na svět.  Jsou to jednak hodnoty morální, tak i naše vlastní, určující vztah každého z nás, jako člověka, k Bohu. Proto bylo naší další otázkou to, jaké hodnoty bychom my chtěli předávat dál. Jako nově vzniklé české občanské sdružení jsme řešili i otázku, jak to podat lidem kolem nás.

Po diskuzích jsme měli šanci se podívat do místního klášterního pivovaru, kde jsme ochutnali zdejší specialitu pivo „Haštal“.  Mezi zpestření programu patřila i prohlídka klášterního komplexu a také procházky po okolí, které byly zpříjemňovány překrásným babím létem.

Nálada byla velice příjemná, měli jsme šanci poznat se blíže a přivítat v našem kruhu i nové tváře. Děkujeme všem sponzorům za podporu – především Renovabis a Sdružení Ackermann-Gemeinde.

S pozdravem Vaše Spirála!!!

napsala Bětka Rázková