Scénické čtení "Oráč a smrt" v Praze

17.10.2017 15:46

V sobotu 14. října se v kostele sv. Antonína v Praze – Holešovicích uskutečnilo scénické čtení „Oráč a smrt“. Představení se konalo v německém jazyce, avšak holešovický kostel se mohl těšit hojného počtu jak německých, tak i českých návštěvníků. Všem účastníkům děkujeme!

Foto: Adalbert Stifter Verein