Slavnost a letní setkání v Rychnově u Nových Hradů

11.06.2018 13:06

Spolek Novohradská renesance spolu s Klášterem Božího Milosrdenství připravují odhalení pomníku na paměť obětí všech válečných konfliktů a poválečných útrap v regionu. Tento významný počin, který se uskuteční dne 14. července 2018 od 10 hodin v Rychnově u Nových Hradů, by měl upevnit  u současné a budoucí generace lidí povědomí o hrůzách, kterými si muselo projít obyvatelstvo Novohradska takřka ve všech válečných konfliktech nebo v letech poválečných. Hovoříme o pomníku, který se nachází bezprostředně vedle kostela sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů a po první světové válce byl odhalen na počest padlým. Nikdo z tehdejších obyvatel však nemohl tušit, že si podobnou hrůzou projdou znovu, jen několik málo let po aktu odhalení. I v této válce umírali lidé nejen na bojištích. Vlivem poválečné agrese a politického vývoje byla většina původního novohradského obyvatelstva nucena opustit své domovy za dramatických okolností. Následující čas jako temný opar zahalil zde  v bývalém komunistickém příhraničí osudy tehdejších obyvatel na dlouhá léta do propadliště dějin.  Války ovšem v Evropě nebyly jen dvě a Novohradské obyvatelstvo bylo již dříve konfrontováno s násilím a bídou, žal Bohu častěji, než se dnes vzpomíná. My bychom chtěli již stávající pomník znovu oživit a vytvořit z něho pomník smíření a uvědomění si pro všechny obyvatele napříč  národy a generacemi. Proto jsou zváni nejen staří rodáci, pamětníci a přátelé Novohradska, ale také jejich potomci, lidé mladí, kteří v Novohradsku třeba pátrají po svých kořenech, či si jen tak uvědomují, že je Novohradsku dlužno pomoci alespoň svou přítomností. Hlavním celebrantem česko-německé mše svaté a aktu žehnání bude hlavní kaplan velkopřevorství  Maltézských rytířů v Čechách, Mons. Mgr. Adolf Pintíř, za přítomnosti novohradských i zahraničních kněží a chrámového sboru Šěvětín. Novohradských historických zajímavostí se dotkne duchovní a rodopisec s novohradskými kořeny Mgr. Alois Sassmann. Po celou dobu programu bude připraveno bohaté občerstvení a živá hudba v podobě novohradské dechové kapely.

Rychnov u Nových Hradů (Deutsch Reichenau bei Gratzen) je dokonalým vzorem starobylé novohradské vesnice, která v poválečné době ztratila opravdu mnoho tradičního, ale přežilo její srdce a tím je pravidelně navštěvovaný farní kostel sv. Jiljí. Ten volá opět své věrné k sobě a prosí o jakoukoliv pomoc při jeho plánované rekonstrukci. Budeme se proto těšit na všechny, kteří zastávají skutečné hodnoty.

              Uchovat si ve svých srdcích pokoj a sounáležitost se svými bližními pod ochranou Panny Marie, to je přání kněží, sester, bratří Kláštera Božího milosrdenství a členů spolku Novohradské renesance. Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka zde.