Smíření 2016 - Projekt SAG a Antikomplexu

09.06.2016 12:03

V rámci Smíření 2016 jsme s partnerskými organizacemi Antikomplex a Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 trojicí uměleckých akcí - koncertem pro české a německé pamětníky – s názvem „Koncert smíření“ , který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava – s názvem „Pod jednou střechou“.

Koncert a instalace mají za cíl přivést návštěvníky k reflexi minulosti. Výstava pak představí pozitivní příklady česko-německé spolupráce, spřátelené rodiny,které spojuje jeden dům nebo zájem o region, kde mají obě strany kořeny. Výstava bude slavnostně otevřena během konání koncertu a následně nabízena zájemcům jako putovní výstava k zapůjčení zdarma.

Rok 2015 byl tzv. rokem smíření. Uskutečnilo se množství akcí, které se snažily o narovnání česko-německých vztahů, a to zejména připomenutím a„odžitím“ těch temných událostí společné minulosti. Rádi bychom na tyto aktivity navázali a současně nasměrovali česko-německý dialog více do současnosti. V rámci několika provázaných aktivit, které jsme nazvali Smíření 2016, chceme poukázat na úspěšné příběhy česko-německé spolupráce. Na situace, kde minulost lidi propojila a ne rozdělila a společně se zamyslet, jak může naše soužití a sousedství vypadat i v budoucnu. 

Děkujeme za laskavou podporu projektu Nadaci Hannse Seidela, Česko-německému fondu budoucnosti.