Solidarita v rodině a ve společnosti – Výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde 26.-28.2.2016 v Praze

01.04.2016 10:37

Solidarita je vzhledem k současnému politickému a společenskému vývoji velmi živé téma jak České republice tak v Německu. Solidarita se dnes neomezuje pouze na prostředí rodiny, spíše má celospolečenský charakter. Nejen každý z nás se učí solidaritě, ale týká se společnosti jako celku.

Jakou roli hraje rodina jako nejmenší článek lidského soužití a jak důležitá je pro etickou a hospodářskou budoucnost společnosti?

 

Výroční konference 2016 Sdružení Ackermann-Gemeinde se zabývala tématem Solidarita v rodině a ve společnosti – myšlenka, která je v Německu stejně jako v Česku s ohledem na aktuální politické a společenské diskuse velice aktuální. Referenti z Německa a Česka přednášeli a diskutovali mezi sebou a se 120 účastníky o dimenzích solidarity a důležitosti rodiny a společnosti při jejich uplatnění.

 

Konference byla zahájena v pátek, 26. 2., Dr. theol. Petrem Křížkem, místopředsedou SAG. První příspěvek konference od Dr. Eike Bolhken, docenta na univerzitě v Tübingen, se věnoval pojmu solidarity z filozoficko-politické perspektivy. Rozlišení různých forem solidarity a zvýraznění rozdílných podmínek pro jejich uplatnění poskytlo dobrý základ pro diskusi a další analýzu tohoto pojmu. Sobota byla po krátkém úvodu Daniela Hermana, předsedy SAG, otevřena příspěvky Ing. Libora Prudkého a doc. Ing. Aleše Opatrného, Th.D. z Karlovy Univerzity v Praze. Zaměřovali se na rodinu a její význam pro učení a uplatnění solidarity. Při následné pódiové diskusi měli účastníci možnosts referenty diskutovat a podělit se o vlastní poznatky k tématu. Moderaci převzal PhDr. Jan Stříbrný, který se účastnil mnohých předešlých konferencí SAG i jako referent.

 

Sobotní odpoledne ovládla prožívaná solidarita. Účastníci měli možnost si vybrat mezi třemi variantami programu. První skupina účastníků si prohlédla Prahu pod vedením bezdomovců. Projekt Pragulic si klade za cíl odstranit předsudky vůči bezdomovcům a tím usnadnit jejich znovuzačlenění do společnosti (https://pragulic.cz/).

Přímo na místě se druhá skupina v rámci prohlídky seznámila s prací Kolpingova domu/ Azylového domu pro matky s dětmi. Vedle přednášky s dotazy účastníků byla skupina Azylovým domem provedena (https://www.kolpingpraha.cz).

V konferenčním sálu hotelu se konala přednáška s diskusí o práci s uprchlíky v Česku. Činnost a zkušenosti Diakonie Českobratrské církve evangelické (www.spolu.diakonie.cz) účastníkům představila paní Strachová. Na závěr využil pan Sedláček příležitost představit organizaci Generace 21 (https://www.gen21.cz/).

Práce s bezdomovci, matkami s jejich dětmi v nouzi a s uprchlíky jsou vše příklady výzev, kterým se společnost, ale také každý jedinec, musí postavit. Všechny čtyři představené projekty jsou příklady, jak každý z nás může solidaritě vůči bližním věnovat a podporovat ji.

 

Plni nabytých dojmů slavili účastníci večer společnou bohoslužbu v kostele sv. Václava v Praze Vršovicích. I když byla bohoslužba zahájena se zpožděním, byla i díky podpoře Spirály – která o stejném víkendu měla společné setkání na Bílé Hoře – úspěšným zakončení druhého dne konference.

 

V neděli PhDr. Josef Zeman, bývalý ředitel Národního centra pro rodinu Brno, navázal na téma předešlého dne. V následné diskusi, na které se vedle doktora Zemana podílel Mgr. Martin Vaňáč, evangelický farář Frank Leßmann-Pfeifer stejně jako i v únoru jmenovaný plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, leželo těžiště na rozdělení rolí uvnitř rodiny. Pódiovou diskusi byla moderovala Alena Scheinostová, redaktorka Katolického týdeníku. Účastníci měli následně možnost své dojmy a otázky diskutovat při společném obědě.

 

Rozmanitý program letošní konference Sdružení Ackermann-Gemeinde měl za cíl tematizovat otázky solidarity z různých perspektiv – filozofické, sociologické a také teologické. Tato idea nabídla, jak jsme viděli během početných příspěvků účastníků při pódiových diskusích, prostor pro zajímavou a informativní výměnu mezi referenty a účastníky.

 

Aby si i ti, kdo se konference nemohli z nejrůznějších důvodů zúčastnit, požádali jsme referenty, aby nám své materiály poskytli ke zveřejnění na našich webových stránkách.

Zde si můžete si stáhnout následující dokumenty:

 

Solidarita jako základní princip ve společnosti

PD Dr. Eike Bohlken, Univerzita Tübingen

 

Rodina dnes – výzvy a šance

Doc. Ing. Aleš Opatrný, Karlova Univerzita v Praze

 

Rodina jako prostor učení se solidaritě s blízkými i vzdálenými

 Ph.Dr. Josef Zeman, Ředitel a. D. Národního centra pro rodinu v Brně