Společné povolební prohlášení SAG a AG

25.10.2017 17:28


Společně jako Evropané se podílíme na utváření regionálního a globálního vývoje

 

Dne 21. a 22. 10. 2017 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jen několik týdnů po parlamentních volbách v Německu, kdy volili i naši sousedé svou budoucnost. Předseda českého Sdružení Ackermann-Gemeinde, ministr kultury Daniel Herman a německého Ackermann-Gemeinde Martin Kastler, k tomu prohlašují:

 

„Po parlamentních volbách v obou našich zemích je nepřehlédnutelné, že globální výzvy současnosti jsou mnohými lidmi vnímány spíše jako hrozby než jako šance. Proto se někteří pokoušejí o ústup do přehledných, regionálních a národnostních uskupení, vystupujících jako homogenní společnosti. Pluralita a mezikulturní dialog se však ukázaly být pro demokratická společenství velmi prospěšné.

 

Od současného světa, s riziky a možnostmi, které přináší, se však nemůžeme distancovat. Jako čeští a němečtí křesťané ve střední Evropě jsme přesvědčeni, že pokud chceme vybudované hodnoty a sociální standardy udržet a nadále rozvíjet, musíme tento vývoj spoluutvářet. Toho může být dosaženo vzhledem k mocenským poměrům ve světě pouze ve spojené Evropě.

 

Proto považujeme za nezbytné:

·         posílit veřejnou diskuzi v našich zemích k vyvstávajícím problémům a perspektivám

·         s odvahou a nadějí vzdorovat krátkozrakému egoismu různých sociálních skupin a jednotlivých států, stejně jako nezodpovědnému populismu, který podněcuje strach a nenávist

·         jako Evropané společně a trpělivě pracovat na velkém závazku zachování stvoření, sociální spravedlnosti a míru pro všechny lidi na této Zemi

 

Pro nás, jako pro české a německé Středoevropany, může být naše zkušenost, resp. naše společné kulturní dědictví s jeho klidnými a produktivními, ale i konfliktními a zničujícími fázemi, pomocí při spoluutváření pozitivního a trvalého vývoje v našich zemích, v Evropě a na světě.“ 

pdf verzi naleznete zde.