Studentská debata s P. Antonem Ottem na téma SUDETY a ODSUN

14.07.2016 12:11

Sdružení Ackermann-Gemeinde bylo osloveno profesory gymnázia Sázavská v Praze, zda by mohlo studentům pomoci v seznámení se s pojmem "Sudety" a dokázalo této mladé generaci vysvětlit pro ní téměř neznámý pojem. SAG tedy zprostředkovalo rozhovor s naším milým reprezentantem, P. Antonem Ottem, který se podělil o své vlastní vzpomínky.

Z besedy, která proběhla 1. června, vzešla řada reakcí a postřehů, které napsali sami studenti. V následujících řádcích si můžete přečíst, alespoň některé z nich:

Navštívil nás velmi vážený pán, pan Anton Otte. Jde o staršího pána, který se narodil do německé rodiny v městečku Vidnava. Nejprve se nám pan Otte představil. Dozvěděli jsme se, že jde o českého římskokatolického kněze, papežského kaplana, děkana a probošta.  Je také vedoucím spolku Ackermann-Gemeinde v Praze, což je občanské sdružení, které se věnuje vztahům mezi Němci a Čechy. Ze začátku nám pan Otte vyprávěl o svém dětství, o své rodině a o okolí, kde se narodil. Jako malý chlapec měl velmi těžké dětství právě kvůli tomu, že se narodil do německé rodiny. Měl hodně sourozenců, od kterých se mohl zároveň mnohé učit. Jako malý chlapec zažil druhou světovou válku. Nemá na ni dobré vzpomínky, protože se hodně bál, ale i když byl malý, tak vnímal, co se kolem něj děje a hodně si toho pamatuje. Vzpomínal na to, jak chodil se sourozenci do lesa hledat skrýše, do kterých by se mohli před nebezpečím ve válce schovat. Poté vyprávěl o svém studiu po válce, které bylo kvůli jeho německému původu velmi komplikované. Jen kvůli tomu, že pocházel z německé rodiny, nedostával různá doporučení ke studiu na školách. Nakonec vystudoval střední školu, ale na vysokou školu už nedostal doporučení. Po škole pracoval, ale poté odešel do Německa, kde studoval teologii. Překvapilo mne, že vám někdo může život zkomplikovat, jen kvůli tomu, že pocházíte z německé rodiny. Pan Otte si šel za svými sny, vystudoval vysokou školu, působil jako učitel náboženství. Mimo jiné byl také vyznamenán řádem T. G. Masaryka. Pan Otte je stále velmi vitální starší pán. Myslím si, že pan Otte byl rád, že se o historii a toto téma zajímá i mladší generace a že nám mohl povědět o svém dětství a sdělit nám svoje vzpomínky. My, jako studenti prvního ročníku, jsme si rozšířili obzory a dozvěděli jsme se zajímavé postřehy od člověka, který toho mnoho zažil.

Barbora Černá, 1.A

Před několika dny moje třída měla štěstí promluvit s člověkem, který sám v Sudetech prožil konec druhé světové války a dobu po ní. Vždycky je nejlepší slyšet, jak to bylo opravdu, od toho, kdo se přímo událostí účastnil, a nejen spoléhat na média nebo knihy.  Nikdy jsem do tohoto roku neučila českou historii, a i ta obecná mi moc nešla, takže o Sudetech jsem slyšela jenom malinko… vlastně jsem nevěděla nic. Líbilo se mi, že pan Otte říkal konkrétní své názory na situaci. Zajímavé bylo poslouchat, jak žili obyčejní lidé, kteří nebyli v epicentru dějin, ale kteří ty dějiny na sobě citíli: stěhování, nemožnost chodit do školy, možné častečné šikanování pro německý původ atd. Povídal o svém normálním dětství: o paní, která dělala výborné koláče, a proto ji měli tak rádi; o domech, které viděl, když se stěhovali; o čase, když se jeho rodina modlila, když bylo nebezpečí. Vlastně říkal, že modlitby pomáhaly a částečně díky tomu se stal knězem. Byla to zajímavá přednáška a jsem ráda, že jsem se dozvěděla  hodně nových věcí.

Julia Okhrimenko 1.A

 

Ostatní příspěvky a komentáře k této debatě naleznete na webových stránkách: https://gevo.cz/sazavska/na-sazavske-se-vzpominalo-na-odsun/