Studentská soutěž „Němci a jejich východní sousedé – my v Evropě“…

13.03.2017 13:15

Již od roku 1977 bavorské ministerstvo školství každoročně pořádá soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol. Nejprve bylo cílem hlavně prohloubit znalosti německých studentů o východní Evropě. S podporou Domu německého východu (Haus des Deutschen Ostens, HDO) v Mnichově se daří zapojovat stále více a více žáků a studentů z dalších středo- a východoevropských zemí. Jen v loňském roce se soutěže zúčastnilo téměř 1.000 polských, rumunských, slovinských a maďarských žáků a studentů.

 

Pro školní rok 2016/17 bylo v souvislosti se zemskou výstavou o Karlu IV., která byla od května do září 2016 k vidění v Praze a do března 2017 se prezentuje v Norimberku, vybráno téma „Karel IV. – Čechy, Bavorsko, Evropa“.

 

Pro vítěze jsou přichystány věcné ceny i finanční odměna. Vrcholem pak bude třídenní závěrečný program s vyhlášením vítězů, předáním cen a dalšími doprovodnými akcemi, na nějž budou pozváni zástupci vítězných tříd.

Kromě individuálního vědomostního kvízu je pro každou věkovou kategorii připraveno i „pátrání po stopách“ a kreativní workshop na témata umění, literatura, hudba, země a lidé. Těch se mohou studenti zúčastnit individuálně, jako skupina či jako třída. 

 

Každá věková kategorie má své vlastní téma:

Věková kategorie 1 (2.-5. třída): téma „Chcema být mostem“ (Karlův most v Praze, historie Němců v Čechách, rozdělení „železnou oponou“, most jako symbol setkávání Čechů a Němců).

Věková kategorie 2 (5.-7. třída): téma „Zlatá stezka“ (Karel IV. a „Zlatá stezka“, obchod ve středověku, obchodní stezky mezi Bavorskem a Čechami, cestování a doprava ve 14. století).

Věková kategorie 3 (7.-9. třída): téma „Sebemrskači, mor a kobylky“ (století katastrof a krizí jako změna klimatu, kobylky, mor, židovské pogromy; religiozita Karla IV.).

Poslední věková skupina (kategorie střední školy): téma „Karel IV. – Čech, Němec nebo Evropan?“ (odlišné vnímání v Bavorsku a Čechách ovlivněné národním pohledem, vliv nacionalismu na česko-německé vztahy v 19. a 20. století).

 

Své příspěvky můžete zasílat do konce dubna 2017.

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách soutěže www.oestlichenachbarn.bayern. Veškeré další dotazy ohledně soutěže Vám ráda zodpoví paní Susanne Stewens (mail: susanne.stewens@gmx.de), kontaktní osoba pro tuto soutěž.