TISKOVÁ ZPRÁVA: Vyjádření Daniela Hermana a Martina Kastlera k 20 letům česko-německé deklarace: „Povzbuzení a vzor“

20.01.2017 11:55

PRAHA/MNICHOV - U příležitosti 20. výročí podepsání česko-německé deklarace z 21. ledna 1997 vydávají Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde (Praha), a Martin Kastler, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde (Mnichov), toto prohlášení:

 

„Česko-německé vztahy se v uplynulých dvou desetiletích vyvíjely vynikajícím způsobem: zintenzivnily se kontakty mezi lidmi, prohloubila se důvěra a přátelství, jsou překonána historická tabu, vzniká společná kultura vzpomínání. Nadcházejícím výzvám budeme stále více čelit společně. Právě česko-německá deklarace z roku 1997 připravila půdu tomuto novému soužití obou zemí.

 

K tomu mohlo dojít jen díky tomu, že:

  • Jednající strany přistupovaly vážně a citlivě k jednotlivým slovům a formulacím a vedly o nich diskuse.
  • Deklarace respektuje odlišné pohledy na historii.
  • Zároveň byly v podobě Česko-německého fondu budoucnosti a Česko-německého diskusního fóra vytvořeny dva instrumenty orientované do budoucna, které na základě deklarace podnítily další diskusi o minulosti a zároveň umožnily projekty v kooperaci.
  • Tyto instrumenty přeshraniční spolupráce a dialogu byly intenzivně využívány mnoha aktéry a dodnes naplňují česko-německou deklaraci životem.

 

To pro nás může být povzbuzením a příkladem ve chvíli, kdy je třeba v obou zemích společně hájit demokracii a politickou kulturu, z níž demokracie vychází, vůči populismu, nejrůznějším formám egoismu a před nenávistí ve společnosti i na mezistátní úrovni. Jak toho lze dosáhnout? Citlivým zacházením se slovy a pojmy, empatií, kladením důrazu na pluralismus a aktivním zastáváním našich evropských hodnot. Tak můžeme i přes odlišné pohledy a politické názory v budoucnu společně čelit výzvám současného světa.

 

Ackermann-Gemeinde se v České republice i v Německu od počátku konstruktivně a bez kladení jakýchkoli vstupních podmínek podílela na vzniku nového, užšího soužití Čechů a Němců. I nadále považuje za svůj cíl pokračovat v rozvíjení přátelských vztahů mezi Čechy a Němci na základě křesťanské odpovědnosti a tím se podílet na utváření sjednocené Evropy.“

 

Text prohlášení ke stažení.